166 Σερραίοι καπνοπαραγωγοί στο «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»

Σκοπός του μέτρου είναι η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια του καπνού, μέσω της οποίας μειώνονται σημαντικά οι ενεργειακές εισροές (χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα).
Σκοπός του μέτρου είναι η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια του καπνού, μέσω της οποίας μειώνονται σημαντικά οι ενεργειακές εισροές (χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα).

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε  1 άτομο (ποσοστό επιτυχίας 100%). Αντίστοιχα για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε  166 άτομα (ποσοστό επιτυχίας  98,81%) και ο αριθμός των απορριπτόμενων σε 2 άτομα, για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε 58 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 87,88 %) και ο αριθμός των απορριπτόμενων σε  8 άτομα και για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε 125 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 94,70 %) και ο αριθμός των απορριπτόμενων σε 7 άτομα.

Σκοπός του μέτρου είναι η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια του καπνού, μέσω της οποίας μειώνονται σημαντικά οι ενεργειακές εισροές (χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα). Επιπλέον, οι δικαιούχοι του μέτρου τηρούν και πρόσθετες φιλοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις, όπως αμειψισπορά με ψυχανθές για χλωρά λίπανση, ακαλλιέργητο περιθώριο και χειρωνακτική απομάκρυνση ζιζανίων, με στόχο τη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους, την εξοικονόμηση νερού και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας  θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην  Κεντρική Υπηρεσία  του ΥπΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.