Αρνηση Ι. Βρούτση για επιδότηση του πρωτογενή τομέα από τον ΟΑΕΔ

Αρνηση Ι. Βρούτση για επιδότηση του πρωτογενή τομέα από τον ΟΑΕΔ

Την απάντησή του σε ερώτηση βουλευτών (Αρ.Πρ. 2767/10-10-12), μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Νομού Σερρών της Νέας Δημοκρατίας κ. Μενέλαος Βλάχβεης, για την επιδότηση του ΟΑΕΔ και στον πρωτογενή τομέα, έδωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης.

Στο κείμενο της ερώτησής τους, οι βουλευτές ανέφεραν ότι “σήμερα ο ΟΑΕΔ επιδοτεί προγράμματα απασχόλησης εργαζομένων σε διάφορους τομείς του δευτερογενούς τομέα. Αυτό δεν συμβαίνει με τους εργαζόμενους του πρωτογενούς τομέα παρά το γεγονός ότι πληρώνονται εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία”. Οι βουλευτές ρώτησαν σαν τον κ. Βρούτση τι προτίθεται να πράξει σχετικά με την επιδότηση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.

Στην απάντησή του, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφέρει:

“Σύμφωνα με τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή με κρατικούς πόρους, οφείλουν να εντάσσονται σε καθεστώτα ενισχύσεων.

Ο οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων απασχόλησης που καταρτίζει, εντάσσει τις ενισχύσεις που χορηγούνται στον Καν. 1998/2006 (ΕΚ) περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

Στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Καν. 1998/2006 (ΕΚ), δεν συμπεριλαμβάνεται ο πρωτογενής τομέας”.