2.200€ ενοίκια το μήνα, για 5 νηπιαγωγεία «κλουβιά» στις Σέρρες!

18o σχολειο-22ο ΣερρώνΚατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών στις 28/8/13 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία  η παράταση της εκμίσθωσης ακινήτων για την στέγαση πέντε Νηπιαγωγείων του ∆ήµου Σερρών, για µια πενταετία ακόµη, ώστε να συνεχισθεί η «οµαλή λειτουργία τους», όπως αναφέρεται στην διαύγεια. Τα νηπιαγωγεία είναι:

Νηπιαγωγείο διεύθυνση παράταση μίσθωσης

  • 18ο Νηπ/γείο Αρκαδιουπόλεως 15 έως 15-7-2018
  • 22ο Νηπ/γείο Αρκαδιουπόλεως 15 έως 15-7-2018
  • 12ο Νηπ/γείο (1ο τµήµα) Αθ. Φυλακτού 7 έως 1-9-2018
  • 21ο Νηπ/γείο Ραιδεστού 22 έως 19-9-2018
  • 12ο Νηπ/γείο (2ο τµήµα) Ραιδεστού 22 έως 31-10-2018

Να σημειώσουμε ότι το 18ο και το 22ο Νηπιαγωγείο ουσιαστικά συστεγάζονται (οπότε γιατί γίνεται ο διαχωρισμός;;; για να φαίνεται το ενοίκιο μικρότερο;),  ο δε χώρος είναι ένα ημιυπόγειο πολυκατοικίας (δες φωτογραφία) και για θέρμανση/εξαερισμό χρησιμοποιείται αιρ κοντίσιον(!!!) με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των παιδιών. Το ίδιο υποθέτουμε  συμβαίνει και για το 12ο και 21ο Νηπιαγωγείο που δηλώνουν την ίδια διεύθυνση δηλαδή συστεγάζονται, παρ’ όλα αυτά πληρώνουν δύο ενοικια ξεχωριστά για το κάθε σχολείο.

Βάσει των μισθωτηρίων συμβολαίων που ισχύουν των τροποποιήσεων των συμβολαίων μίσθωσης και την αριθ:654/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η τελευταία μείωση των μισθωμάτων των Νηπιαγωγείων του ∆ήµου µας 10%,το ύψος των μισθωμάτων ανά µήνα είναι της τάξης των:

α)Του18ου Νηπιαγωγείου 446,40 € , β)Του 22ου Νηπιαγωγείου 518,40 €,
γ)Του12ου Νηπιαγωγείου 446,40 €, δ)Του 21ου Νηπιαγωγείου 446,40 €
ε)Του 12ου (2ο τµήµα ) 446,40 €.

την απόφαση αυτή μειοψήφησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κυρια Σαραντίδου Ερµοφύλη, επισημαίνοντας ότι θα έπρεπε να είναι προτεραιότητά µας η μεταφορά των εν λόγω Νηπιαγωγείων σε δηµοτικά κτίρια. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, ψήφισε ΠΑΡΩΝ.