20 θέσεις στο ν.Σερρών στο πρόγραμμα “κατάρτισης ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας”

20 θέσεις στο ν.Σερρών στο πρόγραμμα “κατάρτισης ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας”

VOUCHER-ΥΓΕΙΑΣΣε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το πρόγραμμα «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας» με επιταγή εισόδου VOUCHER. Το πρωί της Τρίτης 21.10.2014 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών συνάντηση των εκπροσώπων των τεσσάρων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που συνεργάστηκαν για την ομαλή διεξαγωγή του εν λόγω προγράμματος και προς όφελος των δικαιούχων ανέργων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής Κέντρα Δια Βίου Μάθησης : ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Computer.GR, Learn.it και ΚΕΚ ΓΗ.
Όλα τα συνεργαζόμενα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα συμβάλλουν με την τεχνογνωσία τους για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού. Σκοπός του προγράμματος είναι η επαγγελματική κατάρτιση ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
-Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
-Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ Σερρών, διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
-Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τους παρόχους κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν :
α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας,
β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.
Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων για το νομό Σερρών είναι 20 άτομα , άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:
23210-85789, 23210-23922,
23210-23640, 23210-55532