27.948 θέσεις κοινωφελούς εργασίας: Οι ειδικότητες και τα «προσόντα» για να προσληφθείτε για 5 μήνες με μισθό 490€

Η αμοιβή όσων απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία θα είναι 490 ευρώ, αν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Η αμοιβή όσων απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία θα είναι 490 ευρώ, αν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να δημοσιεύσει ο ΟΑΕΔ την προκήρυξη για τις 27.948 θέσεις μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Το νέο πακέτο θέσεων θα διατεθεί κυρίως σε δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, λιμάνια, εκκλησίες, μουσεία, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας κ.ά.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα  του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Η αμοιβή όσων απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία θα είναι 490 ευρώ, αν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν στο πακέτο των 27.948 προσλήψεων είναι:

 • Διοικητικού, Οικονομικού, Λογιστικού
 • Κοινωνιολογίας, Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Βιβλιοθηκονόμων, Στατιστικής
 • Επαγγελμάτων Υγείας (Νοσηλευτές, Ιατρικών Εργαστηρίων, Λογοθεραπευτές, Παιδίατροι, Ψυχολόγοι, Εργοθεραπευτές, Γιατροί κ.ά.)
 • Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων
 • Νομικών και Πολιτικών Επιστημόνων
 • Πληροφορικής και δικτύων
 • Βρεφοκόμοι, Βρεφονηπιοκόμοι
 • Γεωπόνοι
 • Γενικών καθηκόντων κ.ά

Οι θέσεις ανά κατηγορία εκπαίδευσης κατανέμονται ως εξής:

 • Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  8.687 θέσεις
 • Τεχνολογικής εκπαίδευσης 9.334 θέσεις
 • Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 9.483 θέσεις
 • Υποχρεωτικής εκπαίδευσης 444 θέσεις

Οι θέσεις ανά περιφέρειες κατανέμονται ως εξής:

 • Στις 8 περιφέρειες σύγκλισης (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνιο, Κρήτη, Πελοπόννησος,Β. Αιγαίο): 4.829 θέσεις
 • Στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Αττική, Κεντρική- Δυτική Μακεδονία): 11.690 θέσεις
 • Στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο): 1.429 θέσεις

Μοριοδότηση

Βασικό κριτήριο μοριοδότησης, αποτελεί ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας.  Προσοχή: αν και η σύζυγος είναι άνεργη (και δηλωμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ) τότε προστίθενται και τα μόρια της συζύγου. Αν κάποιος είναι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας και άνεργος, σε αυτή την περίπτωση, τα μόριά του διπλασιάζονται έτσι ώστε να μην έχει συγκριτικό μειονέκτημα σε σχέση με τις οικογένειες που έχουν ανέργους και τους δύο γονείς.

Δεύτερο κριτήριο αποτελεί το εισόδημα. Εδώ υπάρχει μια παγίδα. Αν έχετε εκκαθαριστικό για τα εισοδήματα του 2012 (τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι λιγότερα από αυτά του 2011) έχει καλώς. Σε διαφορετική περίπτωση, θα χρησιμοποιηθούν τα εισοδήματα του 2011 μόνο και μόνο επειδή η εφορία έχει αργήσει να εκδώσει το εκκαθαριστικό σας.
Μόρια προβλέπονται και για την ηλικία:

    Για ηλικίες από 18 έως 29 ετών δίδονται 20 μόρια
    Για ηλικίες από 30 έως 54 ετών 24 μόρια και
    Για ηλικίες από 55 ετών αι πάνω 18 μόρια.

Το κάθε ανήλικο παιδί προσθέτει 12 μόρια στο τελικό ποσό. Οι επιτυχόντες θα εργαστούν με πεντάμηνη σύμβαση με αμοιβή 500 ευρώ και ασφάλιση.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ    

 • Δήμοι            13.579
 • Περιφέρειες    7.865
 • Μητροπόλεις    1.163
 • ΙΚΑ             1.153
 • Πολιτισμός    777
 • Δικαιοσύνη    767
 • ΚΕΠ        499
 • ΕΟΠΥΥ        474
 • ΟΑΕΔ        391
 • ΟΑΣΑ        200
 • ΕΤΑΑ        147
 • ΟΓΑ        99
 • ΟΑΕΕ        70
 • NAT        60
 • ΗΔΙΚΑ        60
 • Λιμάνια        40
 • ΟΠΑΔ        37
 • ΜΤΠΥ        25
 • ΕΤΑΠ ΜΜΕ    13
Advertisements