300.000€ στον Δήμο Εμμ.Παππά για την λειψυδρία σε Δαφνούδι και Παραλίμνιο

300.000€ στον Δήμο Εμμ.Παππά για την λειψυδρία σε Δαφνούδι και Παραλίμνιο

Με Απόφαση του υπουργού κ. Χαρίτση (Α.Π. 12790 22 Φεβρουαρίου 2019) ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά χρηματοδοτείται με το ποσό των 300.000€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου:

Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

Η χρηματοδότηση του ανωτέρου ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδρο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ.

Τα έργα αφορούν την διάνοιξη δύο γεωτρήσεων καθώς και τους απαραίτητους μεταφορικούς αγωγούς για τις Τ.Κ. Δαφνουδίου και Παραλιμνίου.

Advertisements