5.200.000€ στον Ελαιώνα Σερρών για να μετατραπεί σε… πρότυπη πράσινη κοινότητα

Ελαιώνας-Αγγελίδης-Γρηγοριάδης-550ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ:  «5.200.000€ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Την έγκριση 5.200.000€ στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον αντιδήμαρχο προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2013.

Ο Δήμαρχος κατά την διάρκεια της συνέντευξη δήλωσε: «Εξασφαλίσαμε 5.200.000€ στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με στόχο τη συγκράτηση και αύξηση του παραγωγικού πληθυσμού. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην τοπική κοινότητα Ελαιώνα, η οποία θα μετατραπεί σε πρότυπη πράσινη κοινότητα με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη».

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα πλαίσια του προαναφερθέντος προγράμματος υποβλήθηκαν 41(σαράνταμία) προτάσεις από όλη την Ελλάδα και αξιολογήθηκαν θετικά 7(επτά) προτάσεις, μεταξύ των οποίων και η πρόταση του Δήμου Σερρών για την τοπική κοινότητα Ελαιώνα. Η πρόταση κατατέθηκε από το Δήμο Σερρών το Σεπτέμβριο του 2012 με τίτλο «Πρότυπη Πράσινη Αγροκτηνοτροφική κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Σερρών» στο πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ και εγκρίθηκε στις 2 Μαΐου 2013. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των 1000 κατοίκων.

Ο Δήμαρχος επίσης επεσήμανε, ότι απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση ενός νέου πρότυπου πράσινης Ανάπτυξης που δημιουργεί δυνατότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονομία (γεωργία, κτηνοτροφία κ.λ.π.), με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την εξοικείωση των πολιτών και εργαζομένων με πρακτικές πράσινης Ανάπτυξης και τη συγκράτηση και αύξηση του παραγωγικού πληθυσμού.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
     Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι :
1ον) Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από τις δραστηριότητες των κατοίκων και
2ον) Η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.).
     Όσον αφορά τον πρώτο στόχο. Από ποιες δραστηριότητες των κατοίκων παράγονται εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (ρύποι) και πως μπορούν να μειωθούν:
α) Ρύποι παράγονται από την κατανάλωση ενέργειας στα κτήρια (δηλ. από πετρέλαιο, ξύλα κ.λ.π.).
     Για να μειωθούν οι ρύποι που παράγονται από την κατανάλωση ενέργειας στα κτήρια δημόσια και ιδιωτικά θα γίνουν διάφορες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας με 100% χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.
Επεμβάσεις όπως, θερμομόνωση, αλλαγή κουφωμάτων, αλλαγή καυστήρα, ηλιακοί συλλέκτες κ.λ.π. 
Για τις επεμβάσεις στα σπίτια, όσοι θέλουν θα υποβάλλουν αιτήσεις και θα επιλεγούν όσοι έχουν προϋποθέσεις (όπως οικοδομική άδεια, κυρίως παλιές κατασκευές κτιρίων).
β) Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα παράγονται επίσης από τους λαμπτήρες που φωτίζουν τους δρόμους.
Για να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από τους λαμπτήρες που φωτίζουν τους δρόμους, θα αντικατασταθούν αυτοί οι λαμπτήρες, με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
γ) Ρύποι παράγονται από τις συγκοινωνίες και μεταφορές.
Για τη μείωση των ρύπων από τις συγκοινωνίες και μεταφορές θα δρομολογηθούν ηλεκτρικά οχήματα: ηλεκτρικό λεωφορείο που θα συνδέει τις Σέρρες με τον Ελαιώνα και ηλεκτρικά φορτηγάκια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για ειδικές μεταφορές (π.χ. μεταφορά βιομάζας).
δ) Άλλη δραστηριότητα των κατοίκων από την οποία παράγονται ρύποι είναι οι ακαθαρσίες (λύματα) των σπιτιών.
Για τον περιορισμό των ρύπων από τα οικιακά λύματα θα χρηματοδοτηθεί η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (τοπικός βιολογικός καθαρισμός για τον οποίο υπάρχει ήδη έτοιμη μελέτη).
ε) Ρύποι παράγονται επίσης από τα οικιακά απορρίμματα.
Για τον περιορισμό των ρύπων από τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θα διατεθούν σε σπίτια της κοινότητας μονάδες κομποστοποίησης οικιακών οργανικών αποβλήτων (αποφάγια) και θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις στην κοινότητα κάδοι ανακύκλώσης αποβλήτων.
ζ) Ρύποι παράγονται και από τις κοπριές των Ζώων.
Οι κοπριές των ζώων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα κατασκευαστεί.
  Ο άλλος στόχος του προγράμματος όπως προαναφέρθηκε είναι η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
     Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατασκευή Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 250-280kw, η οποία θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια για το Δήμο Σερρών (Αυτοπαραγωγός).
     Ως καύσιμη ύλη θα χρησιμοποιηθούν ζωικά υπολείμματα (κοπριές), σε συνδυασμό με γεωργικά προϊόντα (π.χ. κλαδιά από τα ελαιόδεντρα, καλαμπόκι, αγριαγκινάρα κ.λ.π.).
     Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραχθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτροδότηση των κοινοτικών κτηρίων, των ηλεκτρικών οχημάτων, τον οδικό φωτισμό και άλλες ανάγκες του Δήμου.
     Ταυτόχρονα με την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από το εργοστάσιο, θα παράγεται επίσης και ζεστό νερό, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κτηνοτροφικό πάρκο της κοινότητας Ελαιώνα προκειμένου να καλύψει ανάγκες μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων ή σε εγκαταστάσεις θερμοκηπίων που μπορεί να δημιουργηθούν.
Τέλος, για να υποστηριχθεί η συλλογή των ζωικών υπολειμμάτων αλλά και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, είναι απαραίτητη η μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων στο Κτηνοτροφικό Πάρκο του Δήμου Σερρών όπου ήδη υπάρχει και διαθέτει βασικές υποδομές. Για το λόγο αυτό θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων υδροδότησης του κτηνοτροφικού πάρκου.
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
      Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αναφερόμενος στα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του προγράμματος είπε ότι τα οφέλη είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά.
Οικονομικά οφέλη όπως:
α) Χρηματοδότηση 100% από το πρόγραμμα για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια (π.χ. θερμομόνωση κελύφους κτιρίων, αλλαγές κουφωμάτων, επεμβάσεις και αντικαταστάσεις του συστήματος θέρμανσης, τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών κ.λ.π.).
β) Έσοδα σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τη διάθεση των φυτικών υπολειμμάτων και κοπριάς, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη για τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
γ) Μείωση εξόδων του Δήμου, από τη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας για τον ηλεκτροφωτισμό των οδών και δημοτικών κτιρίων.
δ) Φόρτιση μπαταριών που θα χρησιμοποιούνται για την κίνηση ηλεκτρικών λεωφορείων και άλλων ηλεκτρικών φορτηγών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για ειδικές μεταφορές (π.χ. μεταφορά βιομάζας).
ε) Εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια στο εργοστάσιο θα παράγεται και ζεστό νερό, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων του κτηνοτροφικού πάρκου και για τη λειτουργία θερμοκηπίων, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν.
Πέρα από τα οικονομικά θα προκύψουν και περιβαλλοντικά οφέλη με αποτέλεσμα το καθαρό περιβάλλον λόγω της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Τέλος, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας οι οποίοι με την συμμετοχή τους και το έντονο ενδιαφέρον τους κατά την φάση συλλογής των αναγκαίων στοιχείων συνέβαλαν στην πληρότητα του φακέλου υποψηφιότητας της πρότασης. Η μελλοντική τους συνεργασία είναι επίσης απαραίτητη για την τελική ευόδωση και υλοποίηση του καινοτόμου και φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος.
Επίσης επεσήμανε ότι για την επιτυχή υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης συνεργάστηκαν τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τον συντονιστικό ρόλο του Τμήματος Η-Μ Έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών, καθώς και το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου μας με τις υπαλλήλους Κοκκινίδου Αθηνά και Βασιλοπούλου Ειρήνη που πρόσφεραν τα μέγιστα για τη υποβολή της πρότασης, η ομάδα συμβούλων επιστημονικής υποστήριξης με επικεφαλής τον δρ. Πάνο Λιβέρη που δυστυχώς χάθηκε πρόσφατα και την Καθηγήτρια του ΔΠΘ δρ. Αργυρώ Δημούδη και και η ΔΕΥΑΣ.