50.000 ευρώ για την κατασκευή νέου (5ου) γηπέδου τένις!

50.000 ευρώ για την κατασκευή νέου (5ου) γηπέδου τένις!

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών» εκτιμώμενης αξίας 49.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05-07-2018 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 10:00 π.μ.

Όπως αναφέρει η τεχνική έκθεση των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:

Στο Αθλητικό Κέντρο της Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων Σερρών υφίστανται 4 γήπεδα αντισφαίρισης που κατασκευάστηκαν το 1979 και ανακαινίστηκαν πρόσφατα όσον αφορά την επιφάνεια τους.

Ακριβώς δίπλα σε αυτά βρίσκεται ένας αρκετά μεγάλος χώρος έκτασης περίπου 1.200τμ ο οποίος τα τελευταία 15 έτη παραμένει αναξιοποίητος. Ο παραπάνω χώρος εξυπηρετούσε ανάγκες ανοικτού γηπέδου βόλεϊ οι οποίες με την πάροδο του χρόνου εκφυλίστηκαν και ο χώρος γενικά μένει αναξιοποίητος.

Η μελέτη, προϋπολογισμού 61.000.00 ευρώ με Φ.Π.Α.24%, αφορά την δημιουργία 5ου γηπέδου αντισφαίρισης σε αναξιοποίητο χώρο δίπλα στα 4 υφιστάμενα γήπεδα αντισφαίρισης στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών.

Η υλοποίηση της πρότασης για δημιουργία 5ου γηπέδου αντισφαίρισης (σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές) θα δώσει τη δυνατότητα μύησης περισσοτέρων παιδιών στο άθλημα της αντισφαίρισης και την διεξαγωγή αγώνων υψηλότερου επιπέδου.