50 τόνοι τρόφιμα σε 500 Οικογένειες και 300 μερίδες φαγητού καθημερινά στο Συσσίτιο αγάπης από την Ι.Μ. Σερρών & Νιγρίτης

50 τόνοι τρόφιμα σε 500 Οικογένειες και 300 μερίδες φαγητού καθημερινά στο Συσσίτιο αγάπης από την Ι.Μ. Σερρών & Νιγρίτης

συσίτιοΣυμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νιγρίτης  μέ τήν εὐκαιρία τῆς μεγίστης ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα  ἐντείνει, οὐσιαστικά καί δημιουργικά, τήν φιλαν­θρωπική καί κοινωνική της δραστηριότητα, προσπαθώντας νά ἀνακουφί­σει τόν πόνο τῶν ἀδύναμων ἀδελφῶν μας, πού στίς ἡμέρες μας ὅλο καί περισσότερο αὐξάνεται, καί νά συμπαρασταθεῖ στούς φτωχούς, τούς ἡλι­κιωμένους καί ἀστέγους ἀδελφούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας πού ἔχουν ἀνάγκη.

Τόσο τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού πρωτοστατεῖ στήν φιλανθρωπική διακονία, ὅσο καί τά ἐνοριακά προσέφε­ραν μέχρι στιγμῆς ἔκτακτα οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες πό 1.000 οκογένειες πού εἶχαν ἀνάγκη.

Ἀπό τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «Κιβωτός Ἀγάπης» στίς Σέρρες καί τήν Νιγρίτα διετέθησαν δω­ρεάν μέχρι σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Ἀπρι­λίου, 50 τόνοι τρόφιμα καί λλα εδη πρώτης πισιτιστικς νάγκης, σέ 500 οκογένειες ἐμπεριστάτωνἀδελφῶν μας. Εἰδικῶς γιά τήν ἡμέ­ρα τοῦ Πάσχα ἐδόθησαν ἤδη σέ ὅλες τίς παραπάνω οἰκογένειες 500 καί πλέον κιλά κρέα­τος γιά τό γιορτινό τραπέζι. Τό κεντρικό Διαμητροπολι­τικό Συσσίτιο προ­σφέ­ρει ἐπίσης περί τίς 300 μερίδες ζεστο φαγητο κα­θημερινῶς σέ ἀνθρώ­πους πού τό ἔχουν ἀνάγκη. Εἰδικῶς γιά τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα θά στρωθεῖ ἐφέτος τό γιορτινό τρα­πέζι γιάὅλους τούς ἀδελφούς μας τούς ἐμπεριστά­τους, ὥστε νά χαροῦν τήν μεγάλη ἑορτή. Ἐπίσης ἀπό τό κέντρο διανομῆς ρούχων «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» προσεφέρθησαν μεγά­λες ποσό­τητες ρούχων.

Ἡ ἀγάπη, ἡ φιλανθρωπία καί ἡ ἀλληλεγγύη, πού νοηματοδοτοῦ­νται αὐθεντικῶς ἀπό τήν ἁγία πίστη μας στόν Ἀναστάντα, Σωτήρα μας Χριστό, εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀπά­ντηση τῆς ἁγίας Μητέρας μας Ἐκκλησίας στίς προκλήσεις τῆς πολυσχι­δοῦς κρίσεως πού μαστίζει τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα μας.