551 θεσεις εργασιας στους Δημους του ν.Σερρών

image

Οι ειδικότητες της πληροφορικής, διοικητικοί,
οικονομολόγοι, λογιστές, κοινωνικοί λειτουργοί,
κοινωνιολόγοι, βρεφοκόμοι ειδικής αγωγής,
ψυχολόγοι και γενικών καθηκόντων,
συγκεντρώνουν μεταξύ πολλών άλλων, τη
μεγαλύτερη ζήτηση στον κατάλογο των 40.000
εποχικών προσλήψεων πεντάμηνης διάρκειας, (551 στο ν. Σερρών)
που θα γίνουν το Σεπτέμβρη μέσω του
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε
Δήμους και ΟΤΑ.
Οι θέσεις του προγράμματος για τους δημους στο ν.Σερρών ειναι:
@ Δημος Αμφιπολης: 29
@ Δημος Βισαλτιας: 63
@ Δημος Εμμ.Παππα: 46
@ Δημος Ηρακλειας: 66
@ Δημος Νεας Ζιχνης: 39
@ Δημος Σερρών: 238
@ Δημος Σιντικης: 70

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι
άνεργοι, νέοι άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι,
βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας πλέον ή μέλη οικογενειών
χωρίς κανέναν εργαζόμενο, εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο του ΟΑΕΔ.
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στη διάρκεια της
ανεργίας, ετήσιο φορολογητέο ατομικό ή
οικογενειακό εισόδημα του 2012, ηλικία,
οικογενειακή κατάσταση και εκπαιδευτικό
επίπεδο.
Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη
μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον
καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών,
στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών αυτών
και στη βαθμολόγηση, στην κατάταξη και την
τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες
θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:
Οι άνεργοι μετά από την δημόσια πρόσκληση του
ΟΑΕΔ, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση
συμμετοχής για την απασχόληση τους στις
θέσεις που θα προκηρυχθούν, ενώ θα έχουν το
δικαίωμα να συμμετάσχουν μέχρι και σε τρεις
επιβλέποντες φορείς ακτά σειρά προτίμησης.
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορεί να
γίνει και μέσω ΚΕΠ σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος είναι άνεργος και δεν έχει
πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Σε κάθε άλλη περίπτωση υποβολής της αίτησης
ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία
προσλήψεων.
παρεμβάσεις όταν η ανεργία
αυξάνεται».
Οι αμοιβές
Ο ΟΑΕΔ, με βάση την επιχορήγηση των
170 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους,
θα «καλύπτει»:
1. Την καταβολή των αμοιβών ως εξής:
19,6 ευρώ ημερησίως και όχι
μεγαλύτερο από 490 ευρώ τον μήνα για
τους ανέργους άνω των 25 ετών και
17,1 ευρώ ημερησίως και όχι
μεγαλύτερο από 427 ευρώ τον μήνα για
τους ανέργους κάτω των 25 ετών.
2. Την πληρωμή των ασφαλιστικών
εισφορών του εργαζομένου και του
εργοδότη (για τους άνω των 25 ετών
μέχρι 258 ευρώ τον μήνα και για τους
άνεργους κάτω των 25 ετών έως 225
ευρώ).