600.000€ για Αγροτική Οδοποιία στο Παραλίμνιο

600.000€ για Αγροτική Οδοποιία στο Παραλίμνιο

Από το τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. της  Δ/νσης Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνεται η ένταξη του έργου µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παραλιµνίου ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά» στον Άξονα Προτεραιότητας «∆ράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 600.000 € και  φυσικό αντικείµενο του έργου, είναι η βελτίωση –ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού της Τ. Κ.  Παραλιµνίου του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά

Advertisements