61 δήμοι χρηματοδοτούνται με 10,2 εκατ. € για τη δημιουργία του e-dimos -ΚΑΝΕΝΑΣ στην ΠΕ Σερρών!

61 δήμοι χρηματοδοτούνται με 10,2 εκατ. € για τη δημιουργία του e-dimos -ΚΑΝΕΝΑΣ στην ΠΕ Σερρών!

internet1Με τo ποσό των 10,2 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται 61 δήμοι της χώρας (σ.σ. ΚΑΝΕΝΑΣ στην ΠΕ Σερρών!!!) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» προκειμένου να ενοποιήσουν τα υφιστάμενα Πληροφοριακά τους Συστήματα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Πρόκειται στην ουσία για μία ακόμη προσπάθεια να δημιουργηθεί ο περίφημος e-dimos  me υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη όπως οι: ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη κτλ. (σ.σ. Οι Δήμοι της Π.Ε. Σερρών φαίνεται πως το έχουν πετύχει αυτό ή δεν πήραν χαμπάρι το…πρόγραμμα)

Συγκεκριμένα, με απόφασή της η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Εύη Χριστοφιλοπούλου Αποφασίζει εντάσει εκατόν τριάντα πέντε (135) πράξεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης δέκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (10.251.920) στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 3573/08-12-2014 Πρόσκλησης με α/α 36_ΕΦΔ ΕΠΨΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», στον Ειδικό Στόχο 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» και στην Κατηγορία Πράξης 1305 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» και Κωδικό Προτεραιότητας 13 – «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, κτλ.)». Οι εν λόγω πράξεις εντάσσονται για διαχειριστικούς λόγους στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».