Προσωρινά αποτελέσματα για τις 717 θέσεις στα πεντάμηνα Δήμων των Σερρών-Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες ανά δήμο

Προσωρινά αποτελέσματα για τις 717 θέσεις στα πεντάμηνα Δήμων των Σερρών-Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες ανά δήμο

πεντάμηνα-2015Οι προκηρύξεις του ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» θα εκδοθούν, τελικά, σε δύο δόσεις: Η πρώτη προκήρυξη αφορά σε 32.433 (717 στους Δήμους της ΠΕ Σερρών) προσλήψεις σε 324 Δήμους της Χώρας, ενώ η δεύτερη, για τους υπόλοιπους Φορείς του Δημοσίου, η οποία και θα εκδοθεί, αργότερα, ώστε να επανεξεταστεί η κατανομή των θέσεων. Οι θέσεις στους Δήμους των Σερρών 717, οπως είχε γίνει η κατανομή τους πριν τα Χριστούγεννα (δεν αναμένεται να αλλάξει) ανά Δήμο είναι:

 • ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ      44
 • ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ           86
 • ΔΗΜΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ     40
 • ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ         99
 • ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ     53
 • ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ               291
 • ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ           104

ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. Σερρών                 717

Τα κριτήρια
Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται και θα κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα 5 αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης.
Συγκεκριμένα, σημαντικό ρόλο παίζει το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου, το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, το ετήσιο εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό), η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων.

Η αμοιβή
Στο Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» η αμοιβή εξαρτάται από την ηλικία των συμμετεχόντων.
Ειδικότερα, όσοι είναι έως 25 ετών θα λαμβάνουν 427 Ευρώ το μήνα (17,1 Ευρώ ημερομίσθιο), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 490 Ευρώ το μήνα (19,6 Ευρώ ημερομίσθιο).

Οι δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης έχουν όσοι ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

 • – Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • – Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 • – Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 – 29 ετών) στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • – Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ – Άνεργοι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά οι ειδικότητες ανα δήμο στην ΠΕ Σερρών

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 43 θέσεις

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

1

ΠΕ

ΓΕΩΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

1

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΤΕ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

23

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 87 θέσεις

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

4

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ

6

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε

4

ΠΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

2

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

2

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

4

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

48

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 40 θέσεις

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

2

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

2

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

3

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης
κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))

4

ΔΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

2

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2

ΠΕ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

2

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

17

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
99 θέσεις

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

2

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

19

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

5

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΕ

ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ

1

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

3

ΔΕ

ΞΕΝΑΓΩΝ

1

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης
κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))

2

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

4

ΠΕ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

ΠΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

2

ΠΕ

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΠΕ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

2

ΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1

ΠΕ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΠΕ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4

ΤΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

1

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

41

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 53 θέσεις

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

6

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

3

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΕ

ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ

1

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

ΠΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

2

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1

ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

2

ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

3

ΤΕ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

29

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 291 θέσεις

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

6

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ/ (απαιτεί άδεια  άσκησης επαγγελματος)

2

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

20

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

4

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

5

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

3

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

4

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης
κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))

3

ΔΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

4

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

10

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

13

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

5

ΠΕ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

4

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

2

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

ΠΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

2

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3

ΠΕ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

3

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

2

ΠΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

2

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΠΕ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

2

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

3

ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

3

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

4

ΤΕ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΤΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

1

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

150

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 104 θέσεις

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

8

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

2

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

4

ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

2

ΔΕ

ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης
κατηγορίας Β)

2

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3

ΔΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

ΠΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

1

ΠΕ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

1

ΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1

ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1

ΠΕ

ΝΟΜΙΚΗΣ

1

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

1

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

4

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

1

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

41

 

 

 

Οι θέσεις σε όλη την Ελλάδα
• Αττική: 9.597
• Αν. Μακεδονία – Θράκη: 2.239
• Βόρειο Αιγαίο: 576
• Δυτική Ελλάδα: 2.495
• Δυτική Μακεδονία: 768
• Ήπειρος: 1.279
• Θεσσαλία: 2.559
• Ιόνια Νησιά: 624
• Κεντρική Μακεδονία: 6.363
• Κρήτη: 1.759
• Νότιο Αιγαίο: 815
• Πελοπόννησος: 1.599
• Στερεά Ελλάδα: 1.280

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης,  Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

Ο ΟΑΕΔ ανάρτησε τα προσωρινά αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, για την πρόσληψη 32.433 ανέργων στους Δήμους της Χώρας.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν, τόσο ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης, όσο και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

 • Αρχείο 1 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010305856 έως 21/2015/000010364500 
 • Αρχείο 2 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010364501 έως 21/2015/000010452006
 • Αρχείο 3 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010452007 έως 21/2015/000010529879
 • Αρχείο 4 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010529880 έως 21/2015/000010633774
 • Αρχείο 5 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010633775 έως 21/2015/000010717904
 • Αρχείο 6 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010717905 έως 21/2015/000010816314
 • Αρχείο 7 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010816315 έως 21/2015/000010880925
 • Αρχείο 8 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010880926 έως 21/2015/000010890345

Επισήμανση: Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε των αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας στα παραπάνω αρχεία αναζητήστε τον στο αρχείο 9 (Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων).

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξής τους στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο αποκλεισμού τους στον Πίνακα Αποκλειομένων, με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης (τον κωδικό αριθμό της αίτησης).

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, στις 08:00 μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ενώ τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00.

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων θα καταρτιστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων και ακολούθως θα ανακοινωθούν.