Αφού τους έδιωξαν, ψάχνουν αντικαταστάτες για τις επαναληπτικές εξετάσεις στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ!!!

καθηγητήςΗ οργάνωση της Κυβέρνησης σε όλο της το μεγαλείο! Αφού μεσούσης του θέρους κατήργησαν ολόκληρους κλάδους ειδικοτήτων και έθεσαν σε διαθεσιμότητα 2000 καθηγητές για να εξασφαλιστεί ο πολυπόθητος αριθμός που ζητούσαν οι φίλοι μας της ΕΕ, ήρθε ο Σεπτέμβριος για να διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν οι μαθητές των ΕΠΑ-ΕΠΑΣ να δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις, αφού δεν υπάρχουν καθηγητές στις ειδικότητές τους. Ετσι με εγγραφο ο Δ/ντής Δ.Ε. Σερρών, έχοντας υπόψη την παρ. 16 και 17 του αρθ. 14 του Ν. 1566/1985 και το με, αρ. πρωτ. 125257/Δ2/09-09-2013, έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ14(01,02,03,06) ομαδοποιημένη ειδικότητα, ΠΕ18(01,26) ομαδοποιημένη ειδικότητα, ΠΕ18.05, για τη διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη  Δ/νση Δ.Ε. Σερρών (γραφείο 14) από Τετάρτη 11-09-2013 έως Παρασκευή 13-09-2013 στις 14:00.

Κατα τ’άλλα τον Ιούνιο επιστράτευσαν τους καθηγητές γιατι “σκεφτόνταν” τους μαθητές που δεν θα μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις.

Ανεργοι καθηγητές σπεύσατε!!!