ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Αναφορά για Ένταξη του σταθμού συμπίεσης του ΤΑΡ στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ:  Αναφορά για Ένταξη του σταθμού συμπίεσης του ΤΑΡ στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Η βουλεύτρια Σερρών Αφροδίτη Σταμπουλή καταθέτει ως Αναφορά την επιστολή του παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα: «Ένταξη του σταθμού συμπίεσης του ΤΑΡ στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ».

Στην επιστολή επισημαίνεται

«ότι ο σταθμός συμπίεσης του Αγωγού ΤΑΡ που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί νοτίως της πόλης των Σερρών είναι μέσα στις περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 50 όσο και 100 ετών», όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο ΥΔ11 Χάρτη Επικινδυνότητας Πλημμύρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «τον Μάρτιο του 2017, ενώ η ΜΠΚΕ του αγωγού και οι τροποποιήσεις της για την περιοχή είναι προγενέστερες».

Ακολούθως θέτουν  «ζητήματα που θα πρέπει να διερευνήσει και να διευθετήσει το Υπουργείο για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής».

  • Πρώτον: «Γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη σχεδιασμένη υποδομή του σταθμού συμπίεσης στο σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
  • Δεύτερον: «Προτίθεται το ΥΠΕ να διαφοροποιήσει τη χωροθέτηση σταθμού συμπίεσης σε ασφαλέστερη περιοχή σύμφωνα με τον Χάρτη Επικινδυνότητας Πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς τα 50 ή τα 100 έτη, τροποποιώντας αναλόγως την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικά ατυχήματα;»
  • Τρίτον: «Ποιά μέτρα προστασίας έλαβε το ΥΠΕ, ή η εταιρεία του αγωγού ΤΑΡ για την προστασία από τον κίνδυνο πλημμύρας του υπάρχοντος σημείου ελέγχου του αγωγού TAP, το οποίο κατασκευάστηκε στη θέση του μελλοντικού σταθμού συμπίεσης;».

Επισυνάπτεται η επιστολή.

Παρακαλώ για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να με ενημερώσετε σχετικά.