Αφροδίτη Σταμπουλή: Δυνατότητα αποζημίωσης πλημμυροπαθών καλλιεργητών εκτός ΕΛΓΑ

Αφροδίτη Σταμπουλή: Δυνατότητα αποζημίωσης πλημμυροπαθών καλλιεργητών εκτός ΕΛΓΑ

«Παράθυρο» για την αποζημίωση των πλημμυροπαθών καλλιεργητών φαίνεται πως ανακάλυψε η σερραία βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Σταμπουλή. Ετσι σε ερώτηση προς τον Υπουργό-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Αποστόλου, σχετικά με την αποζημίωση των σερραίων αγροτών από τις πλημμύρες του 2015, ζητά ενημέρωση για το αν το Υπουργείο έχει εξετάσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης ενισχύσεων των καλλιεργητών οι οποίοι δεν  μπορούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ και αν έχει κινηθεί η διαδικασία της  εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής , της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος  σημασίας.

Αναλυτικά στην ανάπτυξη της ερώτησης η σερραίας βουλευτή αναφέρει:

Θέμα: «Παροχή στους πλημμυροπαθείς καλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»

Το Μάρτιο του 2015, ως συνέπεια της ρήξης αναχωμάτων του ποταμού Στρυμόνα, πλημμύρισαν περισσότερα από 100.000 στρέμματα της πεδιάδας των Σερρών, (περιοχές αγροκτημάτων των δήμων Εμμανουήλ Παππά, Νέας Ζίχνης, Νιγρίτας και Αμφίπολης).  Από τις γεωργικές εκτάσεις που επλήγησαν, περίπου 70.000 αποζημιώθηκαν από τον ΕΛΓΑ ως σπαρμένες, ενώ για το απολεσθέν εισόδημα των καλλιεργητών των υπολοίπων 30.000 περίπου στρεμμάτων δεν κατέστη δυνατή η καταβολή κανενός είδους αποζημίωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Έχοντας υπόψη τα είδη με τα οποία καλλιεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη οι εκτάσεις αυτές, (βαμβάκι, αραβόσιτο, ζαχαρότευτλα, ηλίανθο) η απώλεια εισοδήματος που προκύπτει στους εν λόγω καλλιεργητές, κατά μέσο όρο υπολογίζεται  ότι ξεπερνά τα 100 ευρώ ανά στρέμμα.  Με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2015 είναι εφικτή η πιστοποίηση της απώλειας εισοδήματος ώστε να εφαρμοστεί ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 Δεκεμβρίου 2006 . Ο κανονισμός εξαιρεί τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) από την διαδικασία κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ορίζεται από το άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ- πρώην άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκή Κοινότητας- ΣΕΚ ) και δίνει τη δυνατότητα να καταβληθούν στους καλλιεργητές ενισχύσεις  από εθνικούς πόρους. Σημειωτέον ότι για την πλειονότητα των πλημμυρισμένων εκτάσεων προβλέπεται μειωμένη απόδοση και των φετινών καλλιεργειών

Επειδή ο στόχος της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2015 ξεπεράστηκε κατά 0,95% του ΑΕΠ, δηλαδή 1.6  δις (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2015).

Επειδή εξαιτίας διαδοχικών φυσικών καταστροφών (χαλαζοπτώσεις τo 2013,  πλημμύρες   το 2014 και το 2015), προβλημάτων στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, και της πτώσης των  τιμών προϊόντων καλλιεργούμενων σε μεγάλη έκταση στην ΠΕ Σερρών, το εισόδημα των αγροτών έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΕ  είναι το προτελευταίο της χώρας (στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2013).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Έχει εξετάσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης ενισχύσεων των καλλιεργητών οι οποίοι δεν  μπορούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ;

2) Έχει κινηθεί η διαδικασία της  εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής , της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος  σημασίας; Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή πρόκειται να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες  του Υπουργείου ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σταμπουλή Αφροδίτη

Αραχωβίτης Σταύρος