Αφροδίτη Σταμπουλή: Καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους από την κατασκευή του έργου άρδευσης στο Αδελφικό

Αρδευτικό κανάλιΕρωτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη κατέθεσε η βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με άλλους βουλευτές σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους των αποζημιώσεων από την κατασκευή του έργου στο Αδελφικό. Αναλυτικά στην ερώτησή της η σερραία βουλευτής αναφέρει:

Με την  υπ’ αριθμ. 8298/24-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ ΒΕ5Π7ΛΛ-ΕΨΨ) καθορίστηκαν για τα έτη 2011 και 2012 δικαιούχοι αποζημιώσεων από την κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Άρδευσης ΙΙου Αρδευτικού Δικτύου Σερρών – Τμήμα Ζώνης Αδελφικού», στην οποία συμπεριλήφθησαν όλοι όσοι περιλαμβάνονται στα πρακτικά εκτίμησης ζημιών, τα οποία εγκρίθηκαν με το αριθμ. 1/4-4-2013 Πρακτικό του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών ΄Εργων (Π.Γ.Σ.Ε.Ε.)  και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της απόφασης, συνολικού ποσού 497.372,96 € (249.213,38 € για το 2011 και 248.159,58 € για το 2012).
Στη συνέχεια, με το αρ. πρωτ. 9144/13-5-2013 έγγραφο του Δ/ντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποστάλθηκαν συνημμένα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄ Τροφίμων – Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων κ΄ Υποδομών – Δ/νση Τεχνικών Μελετών κ΄ Κατασκευών τα παρακάτω:
1.  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας
2.  Πίνακες  Δικαιούχων Αποζημίωσης για τα  έτη 2011 και 2012
3.  Καταστάσεις  Πληρωμής Αποζημίωσης παραγωγών  με τους αριθμούς τραπεζικών
        λογαριασμών τους
4.  Απόφαση  Αντιπεριφερειάρχη Σερρών σχετικά με συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για εκτίμηση ζημιών σε καλλιέργειες της Π.Ε. Σερρών από την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων (ΑΔΑ ΒΟΝ87ΛΛ-26Ε)
Στάλθηκαν, επίσης, με ηλεκτρονική μορφή (e-mail) οι Πίνακες Δικαιούχων Αποζημίωσης και οι Καταστάσεις Πληρωμής Αποζημίωσης παραγωγών.
Επειδή, παρά τις παραπάνω ενέργειες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι δικαιούχοι αποζημιώσεων για τα έτη 2011 και 2012 δεν έχουν ακόμη λάβει τα ποσά που τους αντιστοιχούν
Επειδή, στην εποχή των μνημονίων και των εξοντωτικών περικοπών, τα εν λόγω ποσά είναι απολύτως αναγκαία στους δικαιούχους για την επιβίωσή τους.
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
Για ποιό λόγο οι αποζημιώσεις δεν  έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα;
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να λάβουν οι δικαιούχοι αποζημιώσεων από την κατασκευή  του έργου «Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Άρδευσης ΙΙου Αρδευτικού Δικτύου Σερρών – Τμήμα Ζώνης Αδελφικού» τα ποσά της αποζημίωσης για τα έτη 2011 και 2012;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές:
Αφροδίτη  Σταμπουλή
Ευαγγελία Αμανατίδου
Ευάγγελος Αποστόλου
Ειρήνη Αγαθοπούλου