Αφροδίτη Σταμπουλή: Στον Υπουργό Παιδείας τα προβλήματα του Μουσικού Σχολείου Σερρών

Αφροδίτη Σταμπουλή: Στον Υπουργό Παιδείας τα προβλήματα του Μουσικού Σχολείου Σερρών

Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων κατέθεσε η βουλευτής Σερρών κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μουσικό Σχολείο Σερρών.

Η αναφορά η οποία έχει αποδέκτη τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.Γαβρόγλου θέτει τα θέματα της

  • Α)  Διενέργεια εξετάσεων   πιστοποίησης  σπουδών των αποφοίτων Μουσικών Σχολείων εντός του τρέχοντος  σχολικού έτους &
  • Β)  ‘Εγκαιρη κάλυψη των κενών με μόνιμους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στα μουσικά μαθήματα.»

H Βουλεύτρια Σερρών Αφροδίτη Σταμπουλή  καταθέτει  προς τον Υπουργό ως Αναφορά, την Απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Σερρών με τα παραπάνω θέματα.

Στην  απόφαση του ο σύλλογος επικαλείται την υπάρχουσα νομοθεσία (νόμος  2158/1993 άρθρο 8 παράγραφος 5 ) και αναφέρει ότι ο νόμος, ως προς τις εξετάσεις,  «έχει να εφαρμοστεί από το έτος 2000».

Στο ψήφισμα που ακολουθεί ζητά να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες  «για τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης το τρέχον σχολικό έτος και χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους/στις επιτυχόντες/ούσες ισότιμων και  αντίστοιχων με αυτούς που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία – Μουσικές   Σχολές).»

Σε σχέση με το θέμα της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων, απαριθμούν τα κενά και ζητούν «να καλυφθούν άμεσα όλες οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων, προκειμένου το σχολείο μας να μπορεί να εφαρμόσει το αναλυτικό πρόγραμμα που το ίδιο το ΥΠΕΘ έχει αποφασίσει και αποστείλει  στα σχολεία» και την «άμεση κάλυψη της κενής θέσης διοικητικού γραμματέα που συνταξιοδοτήθηκε (προσωποπαγής θέση) καθώς ένα σχολείο τόσο πολύπλοκο, πολυπληθές σε  προσωπικό και μαθητές, με διευρυμένο ωράριο, σίτιση, μετακίνηση, που επιπρόσθετα φιλοξενεί και  ΔΥΕΠ είναι αδιανόητο  να μην έχει μόνιμο διοικητικό υπάλληλο».

Ζητεί δε από τον κ.Γιαβρόγλου να απαντήσει επι των θεμάτων.