ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: «Απειλείται η λειτουργία του ΚΕ.ΠΕ.Π Σιδηροκάστρου Σερρών»

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: «Απειλείται η λειτουργία του ΚΕ.ΠΕ.Π Σιδηροκάστρου Σερρών»

Ερώτηση της σερραίας βουλευτού προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Η εύρυθμη λειτουργία του ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου απειλείται από τις συνεχιζόμενες περικοπές του προϋπολογισμού του και τη σοβαρότατη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και επιμελητών θαλάμου, υποστηρίζει στην εισαγωγή της ερώτησή της η Σερραία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αφροδίτη Σταμπουλή και τεκμηριώνει την διαπίστωσή της παραθέτοντας ό,τι:

Αυτή τη στιγμή το ίδρυμα περιλάθπτει 54 παιδιά με ειδικές ανάγκες σε 24/ωρη βάση κατακεκλιμένα και μη αυτοεξυπηρετούμενα. Οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει στο ίδρυμα καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ώστε να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της φροντίδας των περιθαλπόμενων παιδιών, λόγω της βαρύτητας της κατάστασής τους και της αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης τους.

Το ΚΕ.ΠΕ.Π. καλείται να λειτουργήσει με το 30% του περσινού του προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα συσσωρεύονται τα χρέη του ΕΟΠYΥ προς αυτό (αγγίζουν τα 500.000 ευρώ συνολικά για το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών, με το οποίο έχει συγχωνευτεί και λειτουργεί ως παράρτημά του το ΚΕ.ΠΕ.Π. σύμφωνα με τον ν. 4025/2011). Επιπλέον τα χρήματα που διαθέτει για τις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, σε μια από τις ψυχρότερες περιοχές της βόρειας Ελλάδας, δεν επαρκούν.

Επειδή οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό εγκυμονούν τραγικούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των περιθαλπόμενων παιδιών,

Επειδή οι εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε μεγάλο φόρτο εργασίας με άμεσο αντίκτυπο στην ασφαλή και ποιοτική λειτουργία του ιδρύματος,

Επειδή εκκρεμεί η επιχορήγη του Yπουργείου σας προς το ΚΑΑΑμεΑ Σερρών (46.800 ευρώ), στο οποίο ανήκει και το ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου, ενώ, εκτός των άλλων λειτουργικών αναγκών, οι ανάγκες θέρμανσης αυξάνονται καθημερινά,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να προσληφθεί νοσηλευτικό  προσωπικό και προσωπικό φροντίδας;
  • Προτίθεται να επιχορηγήσει το ΚΕ.ΠΕ.Π με τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από την επιχορήγηση του ΚΑΑΑμεΑ Σερρών;

Οι ερωτώντες βουλευτές