Άγαλμα της… νύμφης Αμαδρυάς αποκτά, μετά από δωρεά συμπολίτη μας, η πόλη των Σερρών !

Άγαλμα της… νύμφης Αμαδρυάς αποκτά, μετά από δωρεά συμπολίτη μας, η πόλη των Σερρών !

Το πρώτο άγαλμα που απεικονίζει νύμφη της μυθολογίας, αποκτά η πόλη των Σερρών. Μέχρι τώρα είχαμε στην πόλη αγάλματα που απεικόνιζαν είτε προτομές ηρώων, που δοξάστηκαν στους αγώνες για την απελευθέρωση της πατρίδας, είτε αγάλματα ευεργετών και σημαινόντων προσώπων της πόλης.

Από την περασμένη εβδομάδα γινόμαστε, από τις λίγες πόλεις στην χώρα (ίσως και η μόνη), που αποκτούμε άγαλμα  «οικολογικού, φιλοσοφικού και χωροχρονικού συµβολισµού» (σ.σ. με ότι και να σημαίνει αυτό), µε το όνοµα «Αµαδρυάς».  

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών στην συνεδρίασή της 20ης Ιουλίου 2016, ύστερα από το υπ’ αριθµ 1/14-6-2016 πρακτικό της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του ∆ήµου, σύµφωνα µε το οποίο:

Α. Έγινε οµόφωνα αποδεκτή η δωρεά προς τον ∆ήµο Σερρών µαρµάρινου αγάλµατος οικολογικού, φιλοσοφικού και χωροχρονικού συµβολισµού, µε το όνοµα «Αµαδρυάς», από τον δηµότη του ∆ήµου Σερρών κ. Αργυρίου Σταύρο.

Β. ∆όθηκε κατά πλειοψηφία γνωµοδότηση, αφού επικράτησε η ψήφος του προέδρου λόγω ισοψηφίας επί των δύο προτάσεων που κατατέθηκαν, το ως άνω άγαλµα να τοποθετηθεί στον κυκλικό κόµβο έµπροσθεν του κτιρίου της Κ.Ε.∆Η.Σ., και μετά τη σχετική συζήτηση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αποδεχθεί τη δωρέα και το άγαλμα να τοποθετηθεί στον κυκλικό κόµβο έµπροσθεν του κτηρίου της Κ.Ε.∆Η.Σ.

 Στην απόφαση µειοψήφισε ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη μυθολογία η Αμαδρυάς είναι Δρυάδα νύμφη των βαλανιδιών και μητέρα των οκτώ Αμαδρυάδων από τον δαίμονα του δάσους Όξυλο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχει διευκρινιστεί προς τα πού θα έχει το βλέμμα του το άγαλμα, προς την ΚΕΔΗΣ ή προς την… Παλιά Μητρόπολη των Αγίων Θεοδώρων.