«Αγροδιατροφικός τομέας – νέες τεχνολογίες – Επιχειρηματικότητα Τοπική Ανάπτυξη»

«Αγροδιατροφικός τομέας – νέες τεχνολογίες – Επιχειρηματικότητα Τοπική Ανάπτυξη»

Ο Δήμος Σερρών και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας τους. διοργάνωσαν 4ήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στις Σέρρες. 24-27 Μαΐου 2018 με τίτλο: Αγροδιατροφικός τομέας, νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικότητα, τοπική ανάπτυξη».

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με σημαντική επιστημονική επιτυχία, καθώς και μεγάλη προσέλευση, όπως και τη ζωντάνια των συζητήσεων με τους εισηγητές, τόσο στον προβλεπόμενο χρόνο συζητήσεων. όσο και στις παύσεις μεταξύ των ενοτήτων. Μια άλλη σημαντική επιτυχία ήταν η παρουσίαση από όλους ανεξαιρέτως τους εισηγητές του προγράμματος, πράγμα ασυνήθιστο.

Στρογγυλή τράπεζα

Για την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018, αποφασίστηκε να διοργανωθεί μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (ώρα 17:00) στο Ξενοδοχείο Ξενία και στην αίθουσα διεξαγωγής του Συνεδρίου, προκειμένου μερικοί εισηγητές και άλλοι σύνεδροι να καταλήξουν σε συμπεράσματα που έχουν αφορμή τις εισηγήσεις και τις δημόσιες και κατ’ ιδίαν συνομιλίες, με στόχο τη σύνταξη ενός κειμένου με στρατηγικό περιεχόμενο για την Ανάπτυξη του Δήμου Σερρών.