«Το αγροτικό πρόβλημα δεν λύνεται με «προσχηματικούς διαλόγους» σε θεματικές και με «αναρμόδιους»»

«Το αγροτικό πρόβλημα δεν λύνεται με «προσχηματικούς διαλόγους» σε θεματικές και με «αναρμόδιους»»

ΑΡΘΡΟ του Μιχάλη Τζελέπη

Η Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ από τον Ιανουάριο του 2015 που ανέλαβε την Διακυβέρνηση της χώρας πέτυχε με μοναδικό τρόπο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γιγαντωθούν τα πραγματικά προβλήματα του Ελληνικού λαού και της Εθνικής οικονομίας.

Εξ’ αιτίας των πολιτικών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δημιουργήθηκαν κοινά και πολλαπλά αδιέξοδα στους περισσότερους τομείς της οικονομίας, στοχοποιώντας κάθε παραγωγική προσπάθεια.

Τραγικό επακόλουθο της ανικανότητας της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στον πρωτογενή τομέα είναι: η εξαθλίωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροτικής οικονομίας.

Η Κυβέρνηση αντί να δώσει κίνητρα στις παραγωγικές ομάδες να παράγουν περισσότερα και ανταγωνιστικότερα προϊόντα, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, κήρυξε «πόλεμο», προωθώντας φορολογικές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην απόλυτη φτωχοποίηση των αγροτών-παραγωγών.

Μετέτρεψε τους αγρότες σε εργάτες-γης και το αγροτικό εισόδημα σε αγροτικό επίδομα. Η σημερινή αγροτική κρίση είναι προϊόν της αποτυχημένης πολιτικής της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η οποία δείχνει ξεκάθαρα και απροκάλυπτα ότι αποστρέφεται τους αγρότες, την ύπαιθρο και την παραγωγή. Είναι πραγματικά απορίας άξιον πως μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ελήφθησαν τόσα πολλά αρνητικά μέτρα σε βάρος του αγροτικού εισοδήματος.

Ενδεικτικά αναφέρω:

 • 1) Φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων από 1-1-2017 με συντελεστή από το 13% στο 22% έως και το 45%, με ταυτόχρονη φορολόγηση της Ενιαίας Ενίσχυσης της ΚΑΠ, στρεβλώνοντας την ΚΑΠ. Οι Κοινοτικές ενισχύσεις δεν είναι το πιο εύκολο εισπράξιμο κεφάλαιο για να καλύπτονται δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά αποσκοπούν στην ενίσχυση της παραγωγή φθηνών και ποιοτικών προϊόντων και στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • 2) Κατήργησε τον ΟΓΑ που αποτελούσε κατάκτηση των αγροτών
 • 3) Τριπλασίασε τις ασφαλιστικές εισφορές που για πρώτη φορά συνδέονται με το φορολογητέο εισόδημα και θα φτάσουν μαζί με τις εισφορές υπέρ υγείας στο 27,5% του εισοδήματος (κρυφή φορολογία). Από 1-1-2017 οι εισφορές θα ανέλθουν στο 21,2% για τον ΟΓΑ ενώ οι αγρότες θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά και τις αυξήσεις στις εισφορές του 2016
 • 4) Αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% και τέλος επιτηδεύματος στα 650 ευρώ για κάθε αγρότη εξομοιώνοντας τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με τις επιχειρήσεις
 • 5) Αύξησε τον ΕΝΦΙΑ και τους έμμεσους φόρους εντάσσοντας και τα αγροτεμάχια στην πληρωμή του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ (2017)
 • 6) Αύξησε το ΦΠΑ στο 24% αυξάνοντας το κόστος παραγωγής
 • 7) Επέβαλλε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί
 • 8) Κατήργησε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου για τους αγρότες και με τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα το κόστος ενέργειας θα πλήξει καίρια την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • 9) Επέβαλλε τα capital controls εξαφανίζοντας την ρευστότητα
 • 10) Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτίμηση και καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ και μεταφορά των αποθεματικών από ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • 11) Αύξηση της τιμής του αγροτικού ρεύματος
 • 12) Πάγωμα δύο χρόνια τώρα από την έναρξή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2015-2020, ύψους περίπου 20 δις στα οποία περιλαμβάνονται και 6 δις για την Αγροτική Ανάπτυξη.

Μετά από αυτήν την καταιγίδα αρνητικών μέτρων, τώρα πια, οι κύριοι της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι αντιμέτωποι με τις επιλογές τους και δυστυχώς για αυτούς οι μύθοι τους έχουν πλέον τελειώσει. Δεν υπάρχουν πια «ευήκοα ώτα» και ιδιαίτερα στους αγρότες.

Το αγροτικό πρόβλημα δεν λύνεται με «προσχηματικούς διαλόγους» σε θεματικές και με «αναρμόδιους». Το αγροτικό ζήτημα της χώρας πρέπει να είναι ενταγμένο σ’ ένα Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, το οποίο θα προκύψει μέσα από τη συζήτηση και τον διάλογο με τους αγρότες και τους φορείς της ελληνικής υπαίθρου για να σταματήσουμε να έχουμε μη βιώσιμες, από-επενδυμένες, ήδη υπερφορολογημένες και άνευ βασικών υποδομών ημιλυπόθυμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης πρέπει να στηρίζεται στις παρακάτω πολιτικές:

 • 1)Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας
 • 2)Αναδιοργάνωση του παραγωγικού μοντέλου με στόχο τον προσανατολισμό στην αγορά και κατάρτιση ειδικού προγράμματος στην κτηνοτροφία για την αντικατάσταση των εισαγωγών
 • 3)Σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αξιοποίηση της ντόπιας παραγωγής
 • 4) Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προώθηση νέων συλλογικών δομών και για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων κόστους και μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεων
 • 5) Επιστροφή 5 μονάδων ΦΠΑ στους οργανωμένους παραγωγούς για μείωση του κόστους παραγωγής
 • 6) Διατήρηση της αυτοτέλειας του ΟΓΑ
 • 7) Μεταρρύθμιση του ΟΓΑ σε φορέα ασφάλισης των αγροτών με διαχωρισμό του ταμείου πρόνοιας και αφαίρεση άλλων δαπανών που δεν ανήκουν στον ΟΓΑ. -Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα.
 • -Ασφαλιστικές εισφορές από τον ΕΝΑ για κάθε νέο ζευγάρι αγροτών τα πρώτα πέντε χρόνια για να διευκολύνουμε την ηλιακή ανανέωση.
 • 8) Προοδευτική μείωση του συντελεστή φορολόγησης των αγροτών για να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής
 • 9) Επιστροφή ΦΠΑ στα γεωργοεφόδια στο 13% για τον ίδιο σκοπό
 • 10) Διατήρηση του αφορολόγητου και του ακατάσχετου των ενισχύσεων και την εφαρμογή ακατάσχετου λογαριασμού για τις εκμεταλλεύσεις
 • 11) Καθιέρωση αγροτικού πετρελαίου για την μείωση του κόστους ενέργειας και του κόστους παραγωγής
 • 12) Αξιοποίηση άμεσα όλων των δυνατοτήτων της ΚΑΠ (2015-2020) ύψους 20δις  για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της χώρας. Με έμφαση στους νέους αγρότες, στα σχέδια βελτίωσης και μεταποίησης, στα εγγειοβελτιωτικά και προγράμματα κάλυψης από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και των απότομων μεταβολών της αγοράς
 • 13) Δημιουργία ταμείου (ΕΤΕΑΝ) χρηματοδότησης παραγωγικών επενδύσεων, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων
 • 14) Καθιέρωση πολιτικών για:
  • Α) Χρήση γης και νερού
  • Β) Γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού
  • Γ) Έλεγχο και Εποπτεία της Αγοράς
  • Δ) Αύξηση της προστιθέμενης αξίας

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι «Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής επιλογής για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων του αγροτικού χώρου βάζοντας τέλος στην περαιτέρω διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Τώρα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες ειλικρινούς διαβούλευσης με τους αγρότες ξεκινώντας από μηδενική βάση».

Με οποιαδήποτε άλλη επιλογή η Εθνική Ζημιά που θα προκληθεί θα είναι, δυστυχώς, ανεπανόρθωτη….

Ο Μιχάλης Τζελέπης είναι Βουλευτής Σερρών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης