Αλαλούμ με τις 24 θέσεις για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Σερρών!

Αλαλούμ με τις 24 θέσεις για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Σερρών!

ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΕΡ ΕΠΙΡΡΙΠΤΕΙ Ο ΣΟΦΨΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία ν.Σερρών (ΣΟΦΨΥ)επιρρίπτει ευθύνες στην ΑΝΕΣΕΡ για τον τρόπο βαθμολόγησης των υποψηφίων για τις 24 θέσεις του προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών» (στο οποίο υποβλήθηκαν πάνω από 1100 αιτήσεις) και κοινοποίησε αργά το απογεύμα της Δευτέρας 5/11/2012 νέους πίνακες αποτελεσμάτων (τους οποίους μπορείτε να δείτε την βαθμολογία κατάταξης εδώ και τους αποκλειόμενους εδώ)οι οποίοι ακυρώνουν τα προηγούμενα αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί στις 20/10/2012
Στην ανακοίνωσή του ο ΣΟΦΨΥ εξηγεί το πρόβλημα που προέκυψε και ζητά συγνώμη από τους υποψηφίους για την αναστάτωση που τους προκαλεί. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Από την ανακοίνωση της βαθμολογίας -η οποία έγινε  με ευθύνη της Αναπτυξιακής Εταιρείας  Σερρών ΑΕ ΟΤΑ – των υποψηφίων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών» αναδύθηκε το θέμα της αναντιστοιχίας της βαθμολόγησης του κριτηρίου της οικογενειακής κατάστασης που προέκυψε σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ (πρακτικό Νο 16 19/9/2012 για τροποποίηση της βαθμολόγησης του κριτηρίου της οικογενειακής κατάστασης των υποψηφίων) σε σχέση με τα όσα αρχικώς είχαν δημοσιοποιηθεί. Η απόφαση αυτή που είχε ως στόχο να υπάρχει μια πιο ισότιμη μεταχείριση των εγγάμων υποψηφίων έναντι των αγάμων, δεν θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ, εφόσον η τροποποίηση δεν ανακοινώθηκε στη Διαχειριστική Αρχή και ουδέποτε αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Συλλόγου από παράλειψη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η παράλειψη της πρέπουσας δημοσιότητας (κοινοποίηση στην Διαχειριστική Αρχή της απόφασης τροποποίησης κριτηρίων και δημοσιοποίηση της απόφασης για ενημέρωση των υποψηφίων) και συνεπώς η κατά παρέκκλιση της αρχικής Ανακοίνωσης – Προκήρυξης στη βαθμολόγηση του κριτηρίου οικογενειακής κατάστασης κατ’ εφαρμογή της εν λόγω απόφασης από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.δημιούργησε αντιδράσεις από τους θιγόμενους υποψήφιους.

Προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου  και να αποφευχθούν ενδεχόμενες  δικαστικές διαμάχες, θα πρέπει ΕΙΤΕ να προβούμε στην ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και στην επαναπροκήρυξή του ΕΙΤΕ να ακυρώσουμε τη διαδικασία από το σημείο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης και έπειτα, καθώς και να προχωρήσουμε στην επικύρωση της νέας διορθωμένης βαθμολογίας με τα κριτήρια της αρχικής Ανακοίνωσης – Προκήρυξης και στην εκ νέου ανάρτηση των τροποποιημένων πινάκων βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων.

Η Διαχειριστική αρχή αφού συμβουλεύτηκε το νομικό της τμήμα  μας υπέδειξε ως ορθές και τις  δύο λύσεις και ως προτιμητέα από  αυτήν λύση (για λόγους ταχύτερης υλοποίησης του έργου) την ορθή επανάληψη της διαδικασίας βαθμολόγησης των κριτηρίων οικογενειακής κατάστασης των υποψηφίων σύμφωνα με την αρχική Ανακοίνωση – Προκήρυξη και την ανάρτηση νέων πινάκων βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων.

Οι νέες βαθμολογίες των υποψηφίων αναρτήθηκαν στην έδρα του δικαιούχου καθώς και στην ιστοσελίδα του στις 5 Νοεμβρίου 2012. Επί της βαθμολογίας οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης την οποία μπορούν να υποβάλλουν στην έδρα του δικαιούχου τις τρεις επόμενες εργάσιμες ημέρες δηλ. από Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012 έως Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012 και από ώρα 10:00 – 13:30 στην έδρα του αναδόχου.

Αμέσως μετά την υποβολή  των ενστάσεων και τον έλεγχό τους από την επιτροπή θα ανακοινωθεί  ο πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης και θα κληθούν οι προσληπτέοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα στοιχεία που επικαλέστηκαν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

Ζητούμε συγνώμη που εξαιτίας αυτής της αλλαγής της βαθμολόγησης του κριτηρίου της οικογενειακής κατάστασης προσδοκίες νέων ανθρώπων για δουλειά διαψεύστηκαν, ενώ οι ελπίδες κάποιων άλλων δικαιώθηκαν.