ΑΜΦΙΠΟΛΗ: Ετοιμόρροπος ο τρίτος θάλαμος-καθυστέρηση της ανασκαφής

ΑΜΦΙΠΟΛΗ: Ετοιμόρροπος ο τρίτος θάλαμος-καθυστέρηση της ανασκαφής

ΑΜΦΙΠΟΛΗ-3οςΘάλαμος-foto_1

Ετοιμόρροπος εμφανίζεται ο τρίτος “κόκκινος”  θάλαμος, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Κυριακής 14/9 το Υπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την αυτοψία που πραγματοποίησαν μέλη της διεπιστημονικής επιτροπής που εισχώρησε στον “κόκκινο” θάλαμο, η οροφή του είναι εμφανώς καταπονημένη καθώς το σωμα που σωρεύεται πάνω απο το τάφο σε εκείνο το σημείο είναι ύψους 11-12μετρα, (σε αντίθεση με τους δυο προηγούμενους θαλάμους όπου το υψος του χώματος πάνω απο τον τάφο ήταν μολις 2μ). Ετσι θα χρειαστούν πρόσθετα μετρα στήριξης (σε σχεση με τους δύο πρώτους θαλάμους) και γι’αυτό θα καθυστερήσει η ανασκαφή.

Ως προς τα ευρήματα στον τρίτο θάλαμο εμφανίζεται να έχει στους τοίχους επίχρισμα κοκκίνου χρώματος, και είανι απο το ίδιο υλικό όπως οι προηγούμενοι θάλαμοι. Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου πολιτισμού αναφέρει:

Την Παρασκευή 12-9-2014 έγινε η είσοδος μελών της  διεπιστημονικής ομάδας, στον τρίτο θάλαμο του μνημείου, από την υφιστάμενη οπή στον τοίχο του τρίτου διαφράγματος, προκειμένου να τεκμηριωθεί αρχαιολογικά η υφιστάμενη  εικόνα του και να διαπιστωθεί η δομική κατάσταση του θαλάμου, ώστε  να σχεδιαστούν τα αναγκαία μέτρα αντιστήριξης και υποστύλωσης. (φωτο 1, σχέδιο).

Από την επί τόπου παρατήρηση προέκυψαν τα ακόλουθα δεδομένα: Το ύψος του αμμώδους χώματος βρίσκεται χαμηλότερα από ότι στους προηγούμενους δυο χώρους. Επί των χωμάτων  διαπιστώνονται αμμώδη φυσικά ιζήματα με απολιθώματα από όστρεα, που προέρχονται από το φυσικό έδαφος του λόφου Καστά. Σύμφωνα με τις γεωλογικές παρατηρήσεις φαίνεται ότι η επίχωση παραμένει αδιατάρακτη.

Εσωτερικά, η θόλος είναι κατασκευασμένη από πωρόλιθο, ακριβώς όπως και στους προηγούμενους θαλάμους.(φωτο 2,3)

Στους τρεις κατακόρυφους τοίχους-ανατολικό, δυτικό και βόρειο- στο ορατό μέρος, επαναλαμβάνεται η ίδια μορφή μαρμάρινης επικάλυψης, όπως και στους δυο προηγούμενους θαλάμους, με ορθοστάτες , στέψη και ιωνικό επιστύλιο. (φωτο 4,5)

Στο νότιο τοίχο -στο εμφανές μέρος του- δεξιά και αριστερά του θυρώματος, συνεχίζεται η μαρμάρινη επικάλυψη. Οι υπερκείμενοι πωρόλιθοι καλύπτονται  με επίχρισμα κόκκινου χρώματος. (φωτο 6). Έχει καταπέσει το  εσωτερικό τμήμα  του υπέρθυρου.(φωτο 7).

Η θόλος του θαλάμου δείχνει να βρίσκεται σε κατάσταση οριακής ισορροπίας, (φωτο 8)  με τους θολίτες στην περιοχή της στέψης  να παρουσιάζουν άνοιγμα αρμών, σε ικανό βάθος, από την εσωτερική επιφάνειά της. Στο σύνολο σχεδόν των θολιτών παρατηρούνται ρηγματώσεις και επιπλέον σε εκτεταμένες περιοχές, εκατέρωθεν της στέψης,  διαπιστώθηκε σημαντική απώλεια μάζας του υλικού. (φωτο 9)

Οι μαρμάρινοι ορθοστάτες περιμετρικά, στο ορατό τμήμα των κατακόρυφων τοίχων παρουσιάζουν συστηματικά αποκολλήσεις τεμαχίων τα οποία εντοπίστηκαν στην επιφάνεια της επίχωσης, φωτογραφήθηκαν, αριθμήθηκαν και περισυνελέγησαν.(φωτο 10). Οι αποκολλήσεις φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα έντονης καταπόνησης, πιθανώς από τις μεγάλου ύψους επιχώσεις  επί της θόλου. Συγκεκριμένα, το νότιο τμήμα του θαλάμου φορτίζεται από γαίες ύψους 2μ. περίπου, ενώ στο βόρειο τμήμα οι γαίες έχουν ύψος περί τα 12-13μ.

Τα ανωτέρω τεχνικά δεδομένα δεν επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης χώματος από τον τρίτο θάλαμο, πριν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ειδικότερα, για την αντιστήριξη-υποστύλωση του θαλάμου, θα χρησιμοποιηθεί ισχυρότερη διάταξη από αυτή των δύο προηγούμενων θαλάμων. Θα περιλαμβάνει σύστημα οριζόντιων πλαισιωτών δοκών, κατά μήκος και πλάτος του θαλάμου, για την αντιστήριξη των κατακόρυφων τοίχων από τις γεωστατικές ωθήσεις. Για την στήριξη της θόλου θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικές σωληνωτές δοκοί.  Η απομάκρυνση του χώματος θα γίνεται τμηματικά, κατά περιοχές της επίχωσης, ώστε να καθίσταται εφικτή η ασφαλής προσαρμογή της έδρασης των αντιστηρίξεων.

Η εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης και υποστύλωσης, εξαιτίας της  δυσκολίας  πρόσβασης στο χώρο  και της  απαίτησης ιδιαίτερης προσοχής, λόγω  της  δυσμενούς δομικής κατάστασης, θα απαιτήσουν αρκετές μέρες εργασίας.

Τέλος, συνεχίζονται οι εργασίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, ενώ ο Δήμος Αμφιπόλεως  τοποθέτησε νυχτερινό φωτισμό και σύστημα ασφαλείας.