Ανάδειξη πρόεδρου στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις «Κοινωνικός Στρυμόνας» και «Σερραϊκή Γη»

Ανάδειξη πρόεδρου στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις «Κοινωνικός Στρυμόνας» και «Σερραϊκή Γη»

Γιαννάκης-Σπυρόπουλος-ΑραπάκηςO νέος πρόεδρος των Αναπτυξιακών Συμπράξεων «Κοινωνικός Στρυμόνας» και «Σερραϊκή Γη» αναδείχθηκε κατά τη σύγκληση των αντίστοιχων διοικητικών συμβουλίων, την Παρασκευή 28/11/2014 στην αίθουσα «Κων/νος Καραμανλής» του Διοικητηρίου.  Νέος Πρόεδρος και των δύο Συμπράξεων ψηφίστηκε ομόφωνα ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ενώ αντιπρόεδρος παρέμεινε ο Αντιπρόεδρος τους ΕΒΕΣ Δημήτρης Γιαννάκης. Στην φωτογραφία ο νέος Πρόεδρος με τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθυντή του ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδωνίας – Π.Ε. Σερρών κ. Γιώργο Αραπάκη.

Οι συνεδριάσεις των δύο Δ.Σ. συνεχίστηκαν με συζήτηση για θέματα υλοποίησης των Πράξεων «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» και «Παρέμβαση για την Απασχόληση στο Ν.Σερρών» που υλοποιούνται από τις Συμπράξεις στο πλαίσιο των Δράσεων: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες της Κατηγορίας Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού,  του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ».