Αναφορά Καραμανλή για την άμεση ανάγκη μεταστέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας

Αναφορά Καραμανλή για την άμεση ανάγκη μεταστέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας

Ο βουλευτής του Ν. Σερρών Κώστας Καραμανλής κατέθεσε ως αναφορά την από 18/01/2016 επιστολή του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας Σερρών. Σύμφωνα με αυτήν, το κτίριο στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω παλαιότητας και έλλειψης – για σειρά ετών – των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης.

Συνεπεία αυτού, ο κ. Καραμανλής ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εγκρίνουν άμεσα τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του εν λόγω Αστυνομικού Τμήματος στο κτίριο που μέχρι πρότινος στεγάζονταν το Ειρηνοδικείο Ηράκλειας, αφού μια τέτοια μεταστέγαση κρίνεται σαφώς οικονομικότερη από την αποκατάσταση των ζημιών του υπό χρήση κτιρίου του Α.Τ..