Αναλυτικά οι 335 θέσεις κοινωφελούς εργασία στο ν.Σερρών που θα προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ

από μέρα σε μέρα αναμένεται να δημοσιευτεί επίσημα η προκήρυξη.
από μέρα σε μέρα αναμένεται να δημοσιευτεί επίσημα η προκήρυξη.

335 θέσεις εργασίας προβλέπονται για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, από τον ΟΑΕΔ στην προκήρυξη για τις 27.948 θέσεις μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, που από μέρα σε μέρα αναμένεται να δημοσιευτεί επίσημα η προκήρυξη.

Από τις 335 θέσεις οι 230 αφορουν τους Δήμους του ν.Σερρών με τους περισσότερους να απορροφά ο Δήμος Σερρών 88, ενώ οι υπόλοιπες 105 αφορουν την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, την Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Δικαστήρια, Κεντρα Αποκατάστασης κ.λ.π.

Το νέο (δεύτερο) πακέτο θέσεων θα διατεθεί κυρίως σε δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, λιμάνια, εκκλησίες, μουσεία, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, δικαστήρια κ.ά.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα  του Ο.Α.Ε.Δ.οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • 3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • 4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • 5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Η αμοιβή όσων απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία θα είναι 490 ευρώ, αν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (8 θέσεις)
ΠΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ/ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2
 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (33 θέσεις)
ΠΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ/ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ/ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2
ΤΕ/ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2
ΔΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΤΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (19 θέσεις)
ΔΕ/ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2
ΤΕ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6
ΚΕΠ
ΤΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
 
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (13 θέσεις)
ΤΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΚΕΠ ΤΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ/ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 4
ΠΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ( 35 θέσεις)
ΔΕ/ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1
ΤΕ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΕ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΚΕΠ
ΤΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ/ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 3
ΠΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕ/ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (88 θέσεις)
ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝΤΕ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4
ΠΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 4
ΤΕ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΠΕ/ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΔΕ/ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6
ΤΕ/ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 6
ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6
ΤΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΤΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11
ΠΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΠΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 16
 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (34 θεσεις)
ΤΕ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΚΕΠ/ΤΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΔΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ/ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ/ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5
ΤΕ/ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 6
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
 
 
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ (10 θέσεις)
ΤΕ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 1
ΠΕ/ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΔΕ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
 
Ι.Μ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (40 θέσεις)
ΠΕ/ΙΑΤΡΩΝ 1
ΤΕ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ/ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ/ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΠΕ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4
ΤΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΤΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΔΕ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15
 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ (10 θέσεις)
ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΕ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΔΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 5
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (2 θέσεις)
ΥΕ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
 
ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
 
ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
 
ΠΕΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ (19 θέσεις)
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11
 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
 
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΝΤΙΚΗΣ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (4 θέσεις)
ΤΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
Advertisements