Η ανάρτηση των δασικών χαρτών στον νομό Σερρών

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών στον νομό Σερρών

από τον Θόδωρο Καστρινό

[Συντονιστή της Λαϊκής Ενότητας Σερρών]

Είναι γεγονός ότι η μη ύπαρξη δασικών χαρτών είναι ένα σοβαρό διαχρονικό έλλειμμα της χώρας, το οποίο έπρεπε να είχε λυθεί από πολλά χρόνια πριν, μαζί με το Δασολόγιο, στα  πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου.

Καστρινός Θόδωρος

Από την, μέχρι σήμερα, ανάρτηση των δασικών χαρτών σε διάφορες περιοχές ανέκυψαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών και στον Νομό Σερρών, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους αγρότες και κτηνοτρόφους του Νομού.

Αφετηρία των περισσότερων προβλημάτων είναι αφενός μεν η επιλογή να χρησιμοποιηθούν αεροφωτογραφίες ήδη από το έτος 1945, αφετέρου δε  γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι σωστές διαδικασίες πριν την ανάρτηση.

Συνέπεια των λανθασμένων διαδικασιών είναι η δημιουργία προβλημάτων όπως:

 1. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εδαφών εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις και ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου. Εκτάσεις τις οποίες οι αγρότες τις καλλιεργούν για πολλές δεκαετίες, τις δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Εφορία στο Ε9, στις τράπεζες ως φυτικό κεφάλαιο, λαμβάνουν επιδοτήσεις, φορολογούνται γι’ αυτές τις εκτάσεις και για το εισόδημα που προέρχεται από αυτές. Συνεπώς αν προχωρήσει η διαδικασία, κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις πολλών  κτηνοτροφικών και αγροτικών οικογενειών, αν γίνει αντιπαραβολή των δασικών χαρτών με αυτούς που έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
 2. Η ανάρτηση έχει λάθη, παραλήψεις και ανακρίβειες που σχετίζονται με τα όρια των σχεδίων πόλης και οικισμών, με εκτάσεις που υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις χαρακτηρισμού ως μη δασικές, με εκτάσεις που δεν είναι δασικές ενώ είναι αναδασωτέες, με εκτάσεις που στις Αεροφωτογραφίες δεν είναι δασικές και στο χάρτη είναι δασικές και πολλά άλλα.
 3. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών έπρεπε να  ακολουθήσει τις σωστές  διαδικασίες:
 • – Να λειτουργούν γραφεία ενημέρωσης των πολιτών και υποδοχής των αντιρρήσεων σε όλες τις έδρες των πρώην καποδιστριακών δήμων, από το πρωί έως τις 9 το βράδυ για να μπορούν να ενημερώνονται οι αγρότες και να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους.
 • – Να θεωρηθούν πριν από την ανάρτηση όλα τα όρια οικισμών και σχεδίων πόλεως από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της κάθε περιοχής.
 • – Να θεωρηθούν τα όρια των διανομών από την υπηρεσία πολιτικής γης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αν δεν προηγηθούν οι παραπάνω διαδικασίες, οι δασικοί χάρτες κινδυνεύουν αντί να αποτελέσουν εργαλείο υποδομής και ανάπτυξης της χώρας θα δημιουργήσουν ακόμη περισσότερα προβλήματα -στα ήδη συσσωρευμένα- στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αλλά και θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στην αγροτική παραγωγή και την οικονομία του νομού μας.

Από την μέχρι σήμερα εμπειρία της ανάρτησης των δασικών χαρτών απαιτείται:

 1. να καταργηθεί το τέλος υποβολής αντιρρήσεων ή έστω να είναι συμβολικό.
 2. να διορθωθούν τα λάθη και οι παραλήψεις πριν την ανάρτησή τους.
 3. να διορθωθούν τα λάθη στις αναδασωτέες ή δασωτέες εκτάσεις οι οποίες έχουν συμπεριλάβει και αγροτικές εκτάσεις έτσι ώστε να μην  ταλαιπωρείται ο κόσμος με τις αντιρρήσεις.
 4. Οι εκτάσεις που στο παρελθόν ήταν δασικής μορφής και σήμερα είναι χωράφια και στον δασικό χάρτη αναφέρονται ως ΔΑ, για να αποκτήσουν οι ιδιοκτήτες τους νόμιμα τη γεωργική χρήση, να μην υποχρεώνονται να υποβάλλουν αντιρρήσεις για να μην πληρώνουν παράβολα και να τους δοθεί χρόνος για να υποβάλλουν το αίτημα γεωργικής χρήσης, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής των αντιρρήσεων.

Να διαχωριστούν οι εκτάσεις, οι χρήσεις και οι αξίες που αυτές αντιπροσωπεύουν. Είναι διαφορετικό πράγμα οι χορτολιβάδικές εκτάσεις στον ορεινό όγκο που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι για βοσκή των ζώων τους (π.χ. Ξηρότοπος, Ορεινή) και οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν  ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και διαφορετικές οι εκτάσεις  στον κάμπο και δίπλα στις αστικές περιοχές που χρησιμοποιούνται για πλουτισμό.  

Είναι άλλο πράγμα αυτός που έχει εκχερσώσει να βάλει ένα αμπελάκι ή ελιές για να ταΐσει την  οικογένειά του στις σκληρές εποχές 1945,1960, 1970 και άλλο πράγμα οι εκτάσεις που καταπατήθηκαν για να κτιστούν βίλες και πισίνες στα όρια των πόλεων.

 1. Δεν μπορεί όλη αυτή η διαδικασία να γίνει σε δυο μήνες, είναι αδύνατον, γι’ αυτό πρέπει να παραταθεί ο χρόνος τουλάχιστον κατά 6 μήνες για να μπορούν να κινηθούν παράλληλα και οι διαδικασίες των ΔΑ που προανέφερα.
 2. Τέλος να ληφθεί υπόψιν στη νέα ανάρτηση των δασικών χαρτών το κτηνοτροφικό μητρώο και γενικότερα το μητρώο καλλιεργειών.

Αν θέλουμε η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών να γίνει εργαλείο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και όχι άλλος ένας οικονομικός βραχνάς στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ας εφαρμόσουμε επιτέλους σωστές και δίκαιες διαδικασίες.

Το πάθημα της υλοποίησης Εθνικού Κτηματολογίου, Ε9, Περιουσιολογίου κ.α., ας μας γίνει μάθημα και ας μην επαναληφθεί και στην κύρωση των Δασικών Χαρτών.

Σέρρες, Δευτέρα 6 Μάρτη 2017