Αναβαθμίζεται η οδός Τσαλοπούλου των Σερρών

Αναβαθμίζεται η οδός Τσαλοπούλου των Σερρών

“ Ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης – αναβάθμισης πεζοδρομίων της οδού Τσαλοπούλου, ένα έργο προϋπολογισμού 120.000€, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015” του Πράσινου ταμείου. Ένα χρόνιο αίτημα των καταστηματαρχών αλλά και των κατοίκων της οδού Τσαλοπούλου, ενός από τους πλέον κεντρικούς και εμπορικούς δρόμους της πόλης, υλοποιείται. Η ανάπλαση της οδού Τσαλοπούλου θα συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης, σε συνδυασμό με τις βιοκλιματικές αναπλάσεις και την επέκταση της πεζοδρόμησης της οδού Μεραρχίας”. Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης κατά την  επίσκεψή του  στην οδό Τσαλοπούλου την  Πέμπτη  6 – 8 – 2015, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.

Ο Δήμαρχος αναφερόμενος στο έργο είπε ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι οι εξής:

  • Ανακατασκευή και κατά τόπους διαπλάτυνση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού. Παράλληλα δημιουργείται οδηγός τυφλών επί των πεζοδρομίων.
  • Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων ως επί το πλείστον σε λοξή θέση προς τη φορά της οδού.
  • Διαμόρφωση δυο χώρων φορτοεκφόρτωσης, τοποθετημένοι συμμετρικά σε σχέση με την ευρύτερη σχεδίαση της οδού, ώστε να εξυπηρετούν κατά το δυνατόν τα εμπορικά καταστήματα.
  • Χωροθετείται θέση στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. με τις απαιτούμενες διαστάσεις, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων επί των πεζοδρομίων και χώρος στάθμευσης μοτοποδηλάτων επί του οδοστρώματος.
  • Δημιουργία χώρων πρασίνου με δενδροφύτευση και χαμηλή φύτευση (θάμνοι) κατά μήκος της οδού, σε κατάλληλες θέσεις επί του πεζοδρομίου.
  • Δημιουργία τριών διαβάσεων πεζών, η μία εκ των οποίων θα εξυπηρετεί τους μαθητές του 23ου Δημοτικού Σχολείου που εδρεύει στην οδό Τσαλοπούλου.
  • Μετατόπιση (όπου απαιτείται) των υφιστάμενων, φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων, ενώ δημιουργούνται νέα φρεάτια σε κατάλληλες θέσεις.
  • Δημιουργία της απαραίτητης υποδομής (φρεάτια – σωληνώσεις) για μελλοντική εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδού.

 

Ο κ. Αγγελίδης επεσήμανε ότι η πρόταση για το έργο κατατέθηκε από το Δήμο Σερρών στο Πράσινο Ταμείο στις 22 Απριλίου 2013 και η ένταξή του αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου στις 26 Ιανουαρίου 2015.