Αντιδρούν και οι Σερραίοι λογιστές στα εξοντωτικά «φορο-πρόστιμα»

αντίθετοι τόσο με την λογική όσο και με το πνεύμα του νόμου
αντίθετοι τόσο με την λογική όσο και με το πνεύμα του νόμου

Με έγγραφη διαμαρτυρία τους, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ.Θεολόγης Βενέτης, ζητούν να τροποποιηθεί ο νόμος Ν.4174/2013β  χαρακτηρίζοντας άδικη και ανεύθυνη την επιβολή προστίμων που προβλέπει αυτός, τα οποία θα εξοντώσουν ηθικά και οικονομικά τους φορολογούμενους και τους λογιστές.

Αναλυτικά στην Διαμαρτυρία τους τονίζουν:

Το νέο φορολογικό πλαίσιο όπως  διαμορφώθηκε με τα άρθρα 53 καις 59 του Ν.4174/2013β – για την μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – καθώς  και η  επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από τα άρθρα 53 έως 59 του Ν.4174/2013, όπως  και οι επιπτώσεις για τις παραβάσεις της μη αναγραφής εργαζομένων στον πίνακα προσωπικού δυνάμει της υπ’ αριθ. 27397/122/19-8-2013(Β2062) Υπουργικής Απόφασης και της μη καταγραφής εργαζομένων στην Α.Π.Δ. με  βάση  το άρθρου 2 του Ν. 4225/2014., έφεραν πολλές αλλαγές στη φιλοσοφία επιβολής φόρων και στις διαδικασίες υποβολής δηλώσεων.
Αποτέλεσμα, από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, είναι να  μην επιτυγχάνεται  ο κύριος στόχος,  που είναι  σωστή λειτουργία και συνεργασία κράτους –  πολίτη.
Αντίθετα με τον τρόπο  αυτόν δημιουργείται  ένα κράτος ανάλγητο που εξαφανίζει και πλήττει  την κάθε  επιχειρηματική πρωτοβουλία  και δραστηριότητα.
Η συνυπευθυνότητα  των λογιστών – φοροτεχνικών και η επιβολή προστίμων  σ’  αυτούς για οποιαδήποτε παράβαση, που έχει διαπραχθεί  από την  επιχείρηση, θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.
Οι δυσκολίες, που θα προκύψουν από την μη απρόσκοπτη  άσκηση του επαγγέλματος, δημιουργούν τριβές μεταξύ  των λογιστών – φοροτεχνικών, των επιχειρηματιών, και των φορολογικών υπηρεσιών και θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα.
Ήδη τα προβλήματα που καθημερινά και μέσα σε αντίξοες συνθήκες εργασίας αντιμετωπίζουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί, είναι πολλά και σύνθετα.
Μέσα σ’ αυτό το νωθρό και ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων το άγχος, η εντατικοποίηση της εργασίας ,   η  ανάγκη για συνεχή ενημέρωση κατάρτιση και επιμόρφωση , που είναι απόρροια της συνεχώς μεταβαλλόμενης νομοθεσίας, καθώς και των συχνών και διαφορετικών   προβλημάτων του Taxis,  η  ελλιπής έως ανύπαρκτη ενημέρωση  της πολιτείας για φορολογικά – εργασιακά θέματα   ,  οδηγούν, όλους τους επαγγελματίες ,  σε  φυσική και ψυχική εξόντωση.
Θεωρούμε  άδικο και ανεύθυνο  να φορτώνεται ο κλάδος μας  με αυτά τα πρόστιμα.
Είναι γνωστό από την εμπειρία μας, ότι  για κάθε ριζική  αλλαγή  απαιτείται  μία ελάχιστη χρονική περίοδο ώστε να γίνουν   κατανοητές οι οποιεσδήποτε αλλαγές ,  να αφομοιωθούν   από όλους τους εμπλεκόμενους  ώστε  να λειτουργήσει  σωστά και αποτελεσματικά ολόκληρος ο φορολογικός μηχανισμός.
 
Ο  μη εντοπισμός της φορολογητέας ύλης και η  μη απόδοση των διαφόρων υποχρεωτικών εισφορών δεν είναι απόρροια της αδράνειας, αναποτελεσματικότητας και ολιγωρίας των λογιστών – φοροτεχνικών.
 
Επομένως είμαστε αντίθετοι τόσο με την λογική όσο και με το πνεύμα του νόμου. Ειδικότερα είμαστε αντίθετοι με τα πρόστιμα  που προβλέπονται  από το νόμο 4174/2013, αφού όχι μόνο δεν επιτρέπουν την ψύχραιμη αξιολόγηση των νέων διαδικασιών, αλλά  δημιουργούν παρενέργειες και επιτάσσουν τη βίαιη προσαρμογή σε αυτές.
Η φιλοσοφία των νέων προστίμων και ειδικότερα αυτών που αφορούν διαδικαστικές παραβάσεις, κατά τον τρόπο που έρχονται να εφαρμοστούν  δεν μπορεί να έχουν  κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα παρά μόνο να εξοντώσουν  ηθικά και οικονομικά τους φορολογούμενους και τους λογιστές φοροτεχνικούς.
Θεωρούμε αναγκαία  την άμεση τροποποίηση της νομοθεσίας , για να παρέχεται   η δυνατότητα σε κάθε  φορολογούμενο να  ενημερώνεται για τυχόν φορολογικές  παραλείψεις του, παράλληλα να του  δίνεται  η δυνατότητα σε εύλογο χρονικό διάστημα να ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του, και μετά, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να  του επιβάλλεται η   οι οποιαδήποτε ποινή .
Ο   Πρόεδρος
του Περιφερειακού Τμήματος
Ανατολικής Μακεδονίας
του Οικονομικού Επιμελητηρίου
ΒΕΝΕΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ