Απαγορεύεται το ψάρεμα στον Αι Γιάννη στους Επταμύλους Σερρών

Απαγορεύεται το ψάρεμα στον Αι Γιάννη στους Επταμύλους Σερρών

Απαγορεύεται απολύτως η διενέργεια επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στο ρέμα του Αι Γιάννη και σε κάθε λιμναίο σχηματισμό του που βρίσκεται εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (Special Area of Conservation) Αι Γιάννη – Επτάμυλοι Σερρών, με κωδικό GR1260003 σύμφωνα με τον εθνικό κατάλογο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000.

Σκοπός της απαγόρευσης είναι η προστασία και διατήρηση του φυσικού οικoτόπου του ρέματος  και των ενδημικών ειδών της άγριας ιχθυοπανίδας που διαβιούν σε αυτό.

Οι παραβάτες της παρούσας, θα καταγγέλλονται στις αστυνομικές αρχές  και στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για επιβολή κυρώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/23-4-1992) και  στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986).

Η παρούσα ισχύει μέχρι νεοτέρας