Απεργούν και οι ασφαλιστές των Σερρών

Απεργούν και οι ασφαλιστές των Σερρών

Με ανακοίνωσή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών Νοµού Σερρών κατά την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 οµόφωνα αποφάσισε να συµµετέχει στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016. Ως εκ τούτου προτείνουμε το καθολικό κλείσιμο των γραφείων µας και την συγκέντρωση των συναδέλφων στην Πλ. Κρονίου που θα γίνει την Πέµπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 στις 10:30πµ για να ενισχύσουμε τις κινητοποιήσεις όλων των επιστημονικών φορέων, αγροτών και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωση την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος Χρήστος Μπενίσης και η γενική γραμματέας Εύα Ματάκου Πιένκος:

Ζητούμε να έρθει πρόταση µε ποσοτικά στοιχεία και αναλογιστική µελέτη, για ένα ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο, µε προοπτική και δυνατότητα καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που να µην οδηγεί στην εξόντωσή µας.

Καλούμε όλη την κοινωνία να συµµετέχει ενεργά στην παραπάνω κινητοποίηση. Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο