Από τη Φιλιάδα στη Πανουσιάδα και οι δανειστές μας τον εκβιασμό τους για τη… δόση μας

Από τη Φιλιάδα στη Πανουσιάδα και οι δανειστές μας τον εκβιασμό τους για τη… δόση μας

Του Νίκου Φαλαγκάρα
[nicfalag@yahoo.gr]

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι.

Χάριτας οφείλουμε στον Νοέμβρη που το πρώτο τουλάχιστον δεκαήμερό του υπήρξε τόσο ήπιο και γλυκό. Ειλικρινής σύμμαχός μας και ο μήνας αυτός, χωρίς να προσδοκά κανενός είδους ανταλλάγματα.

Δε θέλω να βλογήσω τα γένια μου, αλλά είπα και ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω. Σας είχα προειδοποιήσει, λοιπόν, εγκαίρως ότι η Νικοφιλιάδα, που εν είδει εποχικής ιώσεως ενέσκηψε στη χώρα και επί μέρες συνεχίζει να τη συγκλονίζει (ε, δε θέλει και πολύ αυτή η χώρα για να συγκλονιστεί), δεν πρόκειται να ξεπεραστεί παρά μόνο και αφού προηγουμένως υπάρξει διάδοχη κατάσταση. Εξίσου θορυβώδης, εννοείται, και ικανή να μονοπωλήσει, για όσο διάστημα χρειαστεί, την επικαιρότητα.

Και ιδού, εγεννήθη ημίν Πανουσιάδα αυτή τη φορά. Με τα όλα της. Πλήρως και αρτίως οργανωμένη σε όλες της τις λεπτομέρειες. Με άξιο σημαιοφόρο τον γνωστό και μη εξαιρετέο πανεπιστημιακό δάσκαλο και πρώην υπουργό.

Το ότι τελικά και αυτή η επιχείρηση, κατά πάσα βεβαιότητα, θα αποδειχθεί ματαιοπονία και ο ανευρεθείς θησαυρός σκέτος άνθρακας, δεν πολυαπασχολεί την… ορχήστρα και τους ενορχηστρωτές της. Όπως και η ζημία που θα υποστεί η χώρα απ’ όλη αυτή την παραληρηματική και παραλυτική κατάσταση.

Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ο φιλόδοξος στόχος. Παρ’ όλα αυτά η πραγματικότητα περί άλλα τυρβάζει και άλλα κελεύει. Όποιος (κάνει πως) δεν τα βλέπει, κακό του κεφαλιού του.

Οι –επικυρίαρχοι- δανειστές, ας πούμε, αφού μας ξαναπέρασαν –παλιά τους τέχνη- το σκοινί στο λαιμό, μας ζητούν να τα δώσουμε όλα (ακριβώς ειπείν ό,τι άφησαν όρθιο οι προκάτοχοι). Για να μας δώσουν, λέει, τη δόση μας. Και για να συνεχίσουν να μας έχουν στο χέρι που θα είναι έτοιμο να μας ξαναπεράσει το σκοινί στο λαιμό και ούτω καθεξής… Φαύλος κύκλος δηλαδή.

Βέβαια τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, πιστεύω, αν –και- οι νυν κυβερνώντες, παρά τους όρκους και τις υποσχέσεις, δεν έτειναν τράχηλον τω ξίφει.

Γι’ αυτό η αυριανή απεργία έχει βάσιμη δικαιολογία και πρέπει να πετύχει, ανεξάρτητα από το αν αυτοί που την κήρυξαν, κρίνοντας τον πρότερο βίο τους, εντελώς επιλεκτικά υπερασπίζονται τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων.

Το ότι την απεργία αυτή τη στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ (ως πολιτική δύναμη), αυτό για μερικούς συνιστά έγκλημα καθοσιώσεως.

Τα ίδια –και χειρότερα- θα έλεγαν, φυσικά, και στην περίπτωση που τη θεωρούσε άκαιρη και αδικαιολόγητη ή επαναστατική γυμναστική…