Αποφασίστηκε η παράταση ενός έτους για τον τεχνικό έλεγχο βαρέων και ειδικής κατηγορίας οχημάτων

ΚΤΕΟ_φορτηγάKατόπιν εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Ιωάννη Μωυσιάδη προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κ. Αθανάσιο Καρούντζο, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης του δελτίου τεχνικού ελέγχου για τα βαρέα οχήματα (φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων – λεωφορεία κλπ.), καθώς και για της ειδικής κατηγορίας οχήματα (π. χ. οχήματα ADR, ATP), που έχουν υποχρέωση διενέργειας τεχνικού ελέγχου από 29-6-2013 και μετά, λόγω μη λειτουργίας ιδιωτικού ή δημόσιου ΚΤΕΟ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Στη σχετική απόφαση επισημαίνεται ότι η παράταση αφορά μόνο τα ανωτέρω βαρέα και ειδικής κατηγορίας οχήματα που έχουν άδεια κυκλοφορίας, η οποία έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Σερρών.

Η ανωτέρω παράταση παύει να χορηγείται, στα ανωτέρω οχήματα, από την επόμενη ημέρα έναρξης λειτουργίας του Δημοσίου ΚΤΕΟ ή λειτουργίας ιδιωτικού ΚΤΕΟ, αφού πλέον θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης των οχημάτων της κατηγορίας αυτής.

Οι οδηγοί των ανωτέρω οχημάτων θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Σερρών, προκειμένου να αναγραφεί πάνω στο δελτίο τεχνικού ελέγχου η παράταση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της υπηρεσίας23213-55700 και 55701 ή 23210-38000 και 38001.