Αποκατασταση καλαμώνων στη λιμνη Κερκίνη

image

Δημοπρατήθηκε
«Αποκατάσταση
Καλαμώνων»
Ύστερα «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης του πάρκου Επιχειρησιακό Θράκη, στις
και
ευρώ,

Μακεδονίας

Σερρών δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων δημοπρατεί, στις 20/9/2013 ημέρα Τρίτη, το 1 ο Υποέργο «Αποκατάσταση

Καλαμώνων»

498.000 ευρώ

έργο

τμήμα της Λίμνης Κερκίνης

υποέργο

αναδημιουργία τμήματος των καλαμώνων και του παραποτάμιου δάσους της λίμνης Κερκίνης,

μεθόδους.

ακόλουθες επεμβάσεις:

Θα κατασκευαστούν έξι (6) γεωνησίδες φωλαιοποίησης πουλιών στο Βόρειο τμήμα της λίμνης.

Ανάμεσα στις νησίδες θα τοποθετηθεί ξύλινη κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, για την συγκράτηση φερτών συνολικού
καταλαμβάνουν τον μεταξύ των νησίδων συνδέοντας νησίδες, κάθετα και διαγώνια.

Θα κατασκευαστεί περίφραξη γύρω από τις γαιωνησίδες και σε άλλες επιλεγμένες
περιλαμβάνει και την περιοχή
με σκοπό
βόσκησης στην περιοχή.

Φύτευση σε έκταση 16,87 στρεμμάτων,
των(ιτιές κ.α. που προέρχονται από το υγρό δάσος ή και από παρακείμενες θέσεις) και θαμνώδη είδη του παραλίμνιου δάσους σε φυτευτικό
προέρχονται από κλάδευση,
τις οδηγίες της υπηρεσίας.

Βελτιστοποίηση
διατήρησης των υπαρχόντων δένδρων του υγρού δάσους. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και το Φορέα Διαχείρισης λίμνης Κερκίνης.