Aποκατάσταση μιας αδικίας σε βάρος των μικροσυνταξιούχων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα

Aποκατάσταση μιας αδικίας σε βάρος των μικροσυνταξιούχων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4474 της 07-06-2017. ΦΕΚ 80 Α΄, συμφωνα με τον οποίο αποκαθίσταται η αδικία της υπερφορολόγησης μικοσυνταξιούχων που συνεχίζουν να ασκουν αγροτική δραστηριότητας.

Σύμφωνα με αυτόν:

Άρθρο 34 Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Στο εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ.».

  1. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύ ουν από 1.1.2016.