Αρχαιρεσίες στον Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑμεΑ

Αρχαιρεσίες στον Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑμεΑ

Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑμεΑ,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο 2725/99 άρθρο 5, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας άρθρο 14 παράγραφος 3 και με την 148/12-7-19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται τα μέλη του συλλόγου μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22/7/18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 που θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου μας, Κερκύρας 2, 1ος όροφος , αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων με τα παρακάτω θέματα:
  • Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής.
  • Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  • Τροποποίηση καταστατικού
  • Εκλογή 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 2 αναπληρωματικών.
  • Εκλογή 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 14 παράγραφος 3, προσκλήσεις δεν θα σταλούν και αρκεί η δημοσίευση του παρόντος στον τύπο και η ανάρτησή του στους πίνακες ανακοινώσεων των γραφείων του συλλόγου μας.
Για τον ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑμεΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος                    Η Γ. Γραμματέας
Β. Χατζημιχαηλίδης            Αικ. Τατιτζικίδου