Σε δημοπράτηση στις 4/12 το αρδευτικό δίκτυο στο Νεοχώρι Σερρών προϋπολογισμού 4.178.434€

Σε δημοπράτηση στις 4/12 το αρδευτικό δίκτυο στο Νεοχώρι Σερρών προϋπολογισμού 4.178.434€

Έγκριση πήρε η Δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση Αρδευτικού Δικτύου Δ.Δ. Νεοχωρίου» Νομού Σερρών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Δημοπράτηση του έργου που έχει προϋπολογισμό στα 4.178.434,23 ευρώ
είναι προγραμματισμένη για τις 4 Δεκεμβρίου 2012 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου στην Αθήνα (Σεράφη 60 και Λιοσίων 210).

Η απόφαση έχει ως εξής:

Εγκρίνουμε την από Σεπτέμβριο 2012 Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου :
«Ολοκλήρωση Αρδευτικού Δικτύου Δ.Δ. Νεοχωρίου» Νομού Σερρών, όπως αυτή
συντάχθηκε από το 1ο Τμήμα Κατασκευών Εγγ/κων Έργων της Δ/νσης Τεχν. Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,και θεωρήθηκε από την ανωτέρω Διεύθυνση ώστε να αποτελεί συμβατικό τεύχος για τη διενέργεια της Δημοπράτησης και την υλοποίηση του υπόψη έργου, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 3.166.089,84 € χωρίς τα κονδύλια αναθεώρησης και Φ.Π.Α. ή 4.178.434,23 € συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α.

(πηγη: agronews.gr)