Αθ.Τσαυτάρης: «Η ΕΒΖ καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική στα τεύτλα»

 

Εργοστάσιο Ζάχαρης της ΕΒΖ στις Σέρρες
Εργοστάσιο Ζάχαρης της ΕΒΖ στις Σέρρες

<

p>Το «μπαλάκι» στην υπό κρατικό έλεγχο ΕΒΖ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη. Η «απάντηση» δόθηκε από τον Υπουργό, σε ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και της Τευτλοπαραγωγής, την τιμολογιακή πολιτική για το 2014 και την εφαρμογή του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, την οποία κατέθεσε στη Βουλή  ο βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης μαζί με άλλους συναδέλφους του. Το «ζουμί» της απάντησης είναι στην τελευταία σειρά όπου ο Υπουργός αναφέρει: «Τέλος σημειώνεται ότι η τιμολογιακή πολιτική της Ε.Β.Ζ. που καθορίζεται με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητά της»

Το πλήρες κείμενο της απάντησης, το οποίο να σημειώσουμε δεν σχολιάζει καθόλου ο ερωτών Σερραίος βουλευτής (αφού έκανε το «καθήκον» του καταθέτοντας την ερώτηση), έχει ως εξής:

Η πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διαχρονικό στόχο τη στήριξη της τευτλοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση της Ε.Β.Ζ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε η τελευταία να επιτυγχάνει την κάλυψη της ποσόστωσής της (158.702 τόνοι ζάχαρης).
Κύρια επιδίωξή του είναι επομένως να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν οι εκάστοτε ισχύοντες ενωσιακοί κανονισμοί προς όφελος των τευτλοπαραγωγών.
Έτσι την πενταετία 2007-2011 χορηγήθηκε συνδεδεμένη ενίσχυση στους παραγωγούς που καλλιέργησαν ζαχαρότευτλα. Επίσης, από το 2012 εφαρμόζεται στον τομέα των ζαχαροτεύτλων επιδοτούμενο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, για την πληρωμή του οποίου ισχύουν τα εξής:
Την τρέχουσα περίοδο εκτελείται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) η καταχώριση των διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων ένταξης των παραγωγών. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρωτικών ελέγχων θα ακολουθήσει ανάρτηση προσωρινών καταστάσεων δικαιούχων, τυχόν ενστάσεις των παραγωγών και έλεγχος αυτών. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση των τελικών καταστάσεων δικαιούχων, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση ένταξης με τα ονόματα των δικαιούχων και θα ακολουθήσει η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων στα γραφεία των Δ.Α.Ο.Κ.. Κατόπιν, θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής δηλώσεων εφαρμογής από τους δικαιούχους, διεξαγωγής μετα-ενταξιακών ελέγχων και πληρωμής εντός των επόμενων μηνών.
Εν όψει εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ από το 2015, στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, σημειώνεται η προοπτική που υπάρχει για χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης σε διάφορες καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων είναι και τα ζαχαρότευτλα.
Επισημαίνεται ότι στις 29 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. X. Σταικούρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων τευτλοπαραγωγών και της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.
Τέλος σημειώνεται ότι η τιμολογιακή πολιτική της Ε.Β.Ζ. που καθορίζεται με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητά της.
Advertisements