Αθλητικά έργα που υλοποιούνται στο ν.Σερρών, βάσει μελετών που κατατέθηκαν από τους Δήμους

Απάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού σε ερώτηση της Βουλευτού Σερρών της ΝΔ Φωτεινής Αραμπατζή

Αθλητικά έργα που υλοποιούνται στο ν.Σερρών, βάσει μελετών που κατατέθηκαν από τους Δήμους

Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής της Ν.Δ στο ν.Σερρών κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, προς τον αρμόδιο υφυπουργό Αθλητισμού κύριο Βασιλειάδη, σχετικά με τα αθλητικά έργα που χρηματοδοτούνται από τις Δημόσιες επενδύσεις και έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2018 στην Π.Ε. Σερρών.

Με βάση την απάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού στη Σερραία Βουλευτή το σύνολο των χρημάτων που θα δοθουν για την κατασκευή αθλητικών έργων ανέρχεται στο ποσό των 889.919,12 €. Με την «μερίδα του λέοντος» να πηγαίνει στην αντικατάσταση του συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Σερρών με προϋπολογισμό 507.000ευρώ.

Μόνο τα έργα με μελέτη χρηματοδοτούνται

Τα έργα που χρηματοδοτούνται βασίστηκαν σε μελέτες που κατέθεσαν οι Δήμοι του ν. Σερρών. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Δήμου Σιντικής όπου ενώ κατατέθηκε αίτημα για χρηματοδότηση δύο έργων στο Δήμο, αυτό δεν συνοδευόταν από αντίστοιχες μελέτες με συνέπεια να μην υπάρξει συνέχεια.

Δεν χρηματοδοτηθηκαν οι κερκίδες του γηπέδου Σκουτάρεως

Δεν έτυχε χρηματοδότησης το έργο της κατασκευής κερκίδων στο γηπεδο Σκουτάρεως, παρ’όλο που υπήρχε μελέτη που κοστολόγιζε το έργο στα 385.000 €

Αναλυτικά η απάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού προς την Σερραία Βουλευτή έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Τμήμα Ερωτήσεων ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κα Φ.Αραμπατζή (δια της Βουλής των Ελλήνων)

Θέμα: Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 313/24-07-2018 Ερώτηση και Α.Κ.Ε. 15/24-7-2018 της Βουλευτού κας Φ.Αραμπατζή .

Σ’/ετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕΓΓΑ/366701/119/25-07-2018 εισερχόμενη ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης και Α.Κ.Ε. της Βουλευτού κας Φ.Αραμπατζή, που αφορά στη χρηματοδότηση αθλητικών έργων της Π.Ε. Σερρών, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α., σας γνωρίζουμε τα εξής:

 • Από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Π.Ε. Σερρών, από το 2015, έχουν κατατεθεί τα ακόλουθα αιτήματα:

Α. ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ:

 1. 29-12-2016: Αίτημα χρηματοδότησης για αποκατάσταση του υγρού στίβου στο Κωπηλατοδρόμιο Πεθελινού, προϋπολογισμού 150.000 €,
 2. 29-12-2016: Αίτημα χρηματοδότησης για την επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Εμμανουήλ Παππά, προϋπολογισμού 25.000 €,

Β. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ:

 1. 13-5-2016: «Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικών συστημάτων στο Κολυμβητήριο, στο Κλειστό Γυμναστήριο της κοιλάδας Αγίων Αναργύρων και στο Εθνικό Στάδιο», προϋπολογισμού 72.653,64 €,
 2. 3-6-2016: Διαβίβαση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 63.621,87 €
 3. 10-8-2016: Διαβίβαση μελέτης και Τεχνικού δελτίου έργου με τίτλο «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 64.139,12 €,
 4. 13-1-2018: Χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 73.000 €,
 5. 27-4-2017: Υποβολή μελέτης του έργου «Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σκουτάρεως», προϋπολογισμού 385.000 €,
 6. 25-7-2017: Διαβίβαση μελέτης «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 73.000 €,
 7. 1210-2017: Υποβολή μελέτης του έργου «προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Σερρών, Νομού Σερρών», προϋπολογισμού 507.780 €,

Γ. ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ:

 1. 1. 21-3-2016: Υποβολή εγγράφου με θέμα χρηματοδότηση του Δήμου για τη βελτίωση- εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σιντικής και πιο συγκεκριμένα: α. του κλειστού γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.000 € και β. του κλειστού γυμναστηρίου Κάτω Ποροϊων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 €.

Το αίτημα δεν συνοδεύεται από μελέτες και οι προϋπολογισμοί των έργων βασίζονται σε εκτιμήσεις.

 • Από τα προαναφερθέντα αιτήματα εντάχθηκαν στο ΠΔΕ (Απόφαση με Α.Π. 92462/29.8.2017-ΑΔΑ: 78Μ9465ΧΙ8-ΚΡΠ) για χρηματοδότηση, τα ακόλουθα έργα:

Α. ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ:

 1. Αποκατάσταση του υγρού στίβου Κωπηλατοδρομίου Πεθελινού, Κ.Ε. 2017ΣΕ01600048, προϋπολογισμού 150.000 €,
 2. Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Εμμανουήλ Παππά, Κ.Ε. 2017ΣΕ01600047, προϋπολογισμού 25.000 €,

Β. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ:

 1. «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κλειστό Γυμναστήριο και στο Εθνικό Στάδιο του Δήμου Σερρών», Κ.Ε. 2017ΣΕΟ1600029, προϋπολογισμού 70.000 €,
 2. «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών», Κ.Ε.2017ΣΕ01600041, προϋπολογισμού 64.139,12 €,
 3. «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών», Κ.Ε. 2017ΣΕΟ1600049, προϋπολογισμού 73.000 €.

Το έργο «Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Σερρών στο Νομό Σερρών», προϋπολογισμού 507.780 €, έχει προγραμματισθεί να ενταχθεί στη επόμενη τροποποίηση του ΠΔΕ 2018 και για το σκοπό αυτό έχουν υποβληθεί από το Δήμο τα σχετικά Τεχνικά Δελτία.

Μετά και την ένταξη του έργου της αποκατάστασης του συνθετικού τάπητα του στίβου του Δημοτικού Σταδίου, τα αθλητικά έργα της Π.Ε. Σερρών, που θα χρηματοδοτούνται μέσω ΠΔΕ της Γ.Γ.Α. θα είναι συνολικού προϋπολογισμού 889.919,12 €.

Τέλος, πληροφοριακά σας πληροφορούμε ότι για τα πέντε έργα , που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΠΔΕ, έχουν συναφθεί προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Γ.Γ.Α. και των αντίστοιχων Δήμων και έχουν ορισθεί τριμελείς Επιτροπές για την παρακολούθησή τους.

Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημά σας, σας ενημερώνουμε με τον πίνακα που αναφέρεται πιο κάτω, ότι στο ΠΔΕ οικονομικού έτους 2016-2017, έχουν συμπεριληφθεί προς υλοποίηση τα κάτωθι έργα:

ΚΩΔΙΚΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 1. 2016ΣΕ01600041 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 64.139,12 €          “
 1. 2017ΣΕ01600029 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 70.000,00 €
 1. 2017ΣΕ01600049 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 73.000 €
 1. 2017ΣΕ01600047 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ Τ.Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 25.000 €
 1. 2017ΣΕ01600048 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Ν.

ΣΕΡΡΩΝ 150.000,00 €

Tέλος, η Πολιτεία, δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, παρά την μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της εν γένει δημοσιονομικής διαχείρισης των τελευταίων ετών, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να χρηματοδοτούνται έργα που αφορούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμων, μέσω της ένταξής τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α./Τομέα Αθλητισμού.

Για να εξετασθεί όμως αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος Δήμος να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α., που θα συνοδεύεται από πλήρη μελέτη (σχέδια, προϋπολογισμό, μελέτη δημοπράτησης κ.λ.π.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 

Σ.Σ. να σημειωθεί πως η ερώτηση είχε αρχικά κατατεθεί στις 20/11/2017 χωρίς να απαντηθεί και στη συνέχεια κατατέθηκε ξανά στις