Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: «Ό,τι είναι εξαιρετικό ωριμάζει αργά…»

Γεώργιος Μπαρμπουτίδης Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.Logistics

Γράψτε το σχόλιό σας...