ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Αυτό το παιδί
Που βλέπετε στη φωτογραφία
Να διασχίζει τη χωρίς αρχή και τέλος άσφαλτο
Και σας συγκίνησε
(Όρκο παίρνετε γι’ αυτό)
Αύριο να το καλέσετε
Για μάρτυρα στη δίκη της Ιστορίας
Που θα γίνει οπωσδήποτε
Κανείς συνένοχος δε θα μπορέσει
Να τη ματαιώσει
Αν δεν το πετύχετε
Έτσι χωρίς ταυτότητα που κυκλοφορεί
Προσκομίστε –έστω- τη φωτογραφία του
Ισοδυναμεί με χιλιάδες λέξεις
Που κατά τον ποιητή σαν τις πρόκες θα καρφώνονται
Στα δικαστικά έδρανα
Και τα ευήκοα ώτα σας
Επίσης τη φωτογραφία αυτή
Να τη βάλετε και στα σχολικά βιβλία
Για να μαθαίνουν τα δικά σας παιδιά
Τι κόσμο χτίσατε
 
ΝΙΚΟΣ ΕΠ. ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ
25/01/2016