ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ Σερρών: Το σήριαλ της πίστας συνεχίζεται, με την απαξίωσή του να αυξάνεται

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ Σερρών: Το σήριαλ της πίστας συνεχίζεται, με την απαξίωσή του να αυξάνεται

νέος τάπητας στο αυτοκινητοδρόμιο σερρώνΤο σήριαλ  της πίστας του Αυτοκινητοδρομίου φαίνεται πως θα έχει πολλά επεισόδια, με μόνο «θύμα» την φήμη του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών η οποία συνεχώς καταρρακώνεται από την συνεχόμενη μη λειτουργία της λόγω της «λανθασμένης» ανακαίνισης της.  

Το επεισόδιο αυτή τη φορά εξελίχθηκε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, η οποία συνεδρίασε την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013, με θέμα την Εξέταση της υπ’αρίθμ. 39727/28-6-2013 ένστασης του Αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών», κατά της υπ’ αρίθμ. 37150/20-6-2013 Ειδικής Διαταγής της Δ.Τ.Υ. του άρθρου 60 του Ν.3669/2008. Η οποία καλούσε τον ανάδοχο να επιδιορθώσει με δικά του έξοδα την πίστα του Αυτοκινητοδρομίου.

Η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απορρίψει την ένσταση του αναδόχου, δεχόμενη τις απαντήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι: Ι.Γαλάνης Στέργιος Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Γκότσης Ηλίας, Αντιπρόεδρος , 3. Μερετούδης Δημήτριος, 4. Χράπας Παντελής, Νιζάμης Δημήτριος, 6. Αρναούτογλου Φωτεινή, 7.Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη ενώ, ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χασαπίδης Κων/νος, 2. Ιντος Δημήτριος, Μέλη

Οι μειοψηφούντες υποστήριξαν:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νιζάμης Δημήτριος δέχτηκε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, αλλά με επιφύλαξη διότι όπως υποστηρίζει δεν είναι ειδικός στο αντικείμενο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος μειοψήφησε στο εν λόγω θέμα και δέχεται την ένσταση του Αναδόχου κ. Γαλάνη Στεργίου, διότι όπως υποστηρίζει, «σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, η Ειδική Διαταγή δόθηκε στις 20-6-2013 και το Δ.Σ. αποφάσισε στις 26-6-2013 να υποδείξει τον τρόπο αποκατάστασης. Γι αυτό πρέπει να περιμένουμε την γνωμοδότηση του Ειδικού κ. Λοϊζου και του Εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Επίσης η Ειδική Διαταγή αναφέρεται στην αποκατάσταση των ζημιών με τον πιο πρόσφορο τρόπο και αυτό μπορεί να γίνει με την ισχύουσα μελέτη της οποίας οι προδιαγραφές δεν διασφαλίζουν απόλυτα την αποκατάσταση των ζημιών. Άλλωστε σε ερώτησή μου προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου εάν διαβεβαιώνουνε με την υπογραφή τους, με τον τρόπο που υποδεικνύουν θα αποκατασταθούν οι ζημιές, μου απάντησαν αρνητικά».

Όπως φαίνεται τα επόμενα επεισόδια θα παιχτούν στις αίθουσες των δικαστηρίων και το αυτοκινητοδρόμιο να οδεύει προς την πλήρη απαξίωσή του

Αναλυτικά στην συνεδρίαση ειπώθηκαν τα παρακάτω:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα την υπ’αρίθμ. 39727/28-6-2013 ένσταση του αναδόχου του έργου του κ. Γαλάνη Στέργιου και παρακαλούμε να την εξετάσετε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν.3669/2008. Παρακάτω σας παραθέτουμε τις απόψεις της υπηρεσίας μας επί των αιτιάσεων της ένστασης.

  1. ΓΕΝΙΚΑ

Κάθε Τεχνική Υπηρεσία οποιουδήποτε φορέα δεν αποτελεί εξειδικευμένο ερευνητικό κέντρο και για το λόγο αυτό ο Νομοθέτης θέλοντας να τυποποιήσει τις εργασίες των μηχανικών και να βοηθήσει το έργο τους έχει συντάξει θεσπίσει με ΦΕΚ τα «ενιαία τιμολόγια έργων» και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία εργασιών.

Οι μηχανικοί που εργάζονται στις διάφορες κρατικές Υπηρεσίες οφείλουν να εφαρμόζουν τα τιμολόγια και να τηρούν τις προδιαγραφές αυτές. Με το δεδομένο αυτό η Υπηρεσία μας συνέταξε την υπ. Αρ 11/2011 μελέτη του έργου «Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών». Το φυσικό αντικείμενο του έργου συμπεριελάμβανε μεταξύ άλλων την ανακατασκευή της κύριας πίστας αγώνων.

Εκτός από τα ισχύοντα τιμολόγια που αναφέρθηκαν ελήφθησαν υπόψη και τα στοιχεία του προηγούμενου έργου, δηλαδή το τιμολόγιο, ο προϋπολογισμός, οι εργαστηριακοί έλεγχοι και ο τύπος της αντιολισθηρής στρώσης.

Η καλή λειτουργία του έργου πάνω από 10 χρόνια και η πληρότητα του φακέλου του έργου δεν δημιουργούσαν καμία αμφιβολία για την ορθή επιλογή των υλικών.

Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοιχτό διαγωνισμό στον οποίο δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις για κανένα λόγο, όπως δίνει το δικαίωμα ο Νόμος.

  1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το προαναφερόμενο έργο εκτελείται από τον «ΓΑΛΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟ ΕΔΕ». Στις εργασίες του έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή εκ νέου αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας στην κύρια πίστα του Αυτοκινητοδρομίου. Οι εργασίες για την κατασκευή αυτή έγιναν τον Αύγουστο του 2012. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατόπιν χρήσης της πίστας παρουσιάστηκε πρόβλημα αποκόλλησης των αδρανών σε μία στροφή της πίστας και σε μικρή όμως έκταση.

Η Υπηρεσία επέστρεψε με το υπ. αρ. 58807/1-10-2012, αθεώρητο το αντίστοιχο επιμετρητικό στοιχείο του Αναδόχου (5 ο 1111ΑΕ) καθώς και τον 6ο λογαριασμό του έργου που συμπεριελάμβαναν την ελαττωματική εργασία. Κατόπιν, με το υπ. αρ. 59697/4-10-2012 έγγραφό της κάλεσε τον Ανάδοχο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξεύρεση της αιτίας του φαινομένου.

Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος απευθύνθηκε στο καθηγητή του ΑΠΘ κ. Νικολαϊδη. Η Υπηρεσία ενημερώθηκε για την ενέργεια αυτή, η οποία ήταν στα πλαίσια της εντολής που είχε δώσει στον Ανάδοχο και τη θεώρησε πράγματι ως μια κίνηση ελέγχου και συμμόρφωσης από τη μεριά του Αναδόχου.

Το φαινόμενο όμως αυτό έδειξε μια δυναμική εξέλιξη μετά το πέρα της χειμερινής περιόδου και έτσι στις 15.5.2013, η Υπηρεσία ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα προβλήματα αποκόλλησης των αδρανώς στην πίστα και τις ενέργειες στις οποίες είχε προβεί έως τότε.

Κατόπιν, στις 20/6/2013, η Υπηρεσία εξέδωσε την υπ. Αρ. 37150 Ειδική Διαταγή στην οποία διατάσσεται η καθαίρεση και επανακατασκευή της αντιολισθηρής στρώσης

Ο Ανάδοχος με την υπ. αρ. 3972728.6.2013 κατέθεσε εμπρόθεσμα την ένστασή του κατά της ανωτέρω Ειδικής Διαταγής.

  1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Σε αντιστοιχία με τους λόγους που αναφέρονται στην ένσταση του Αναδόχου, αναπτύσσονται οι λόγοι της απόρριψης της ένστασης. Αναλυτικότερα:

  1. Εσφαλμενη εκτιμιση των πραγματικών περιστατικών.

Σύμφωνα με το Ν.3669/08 (άρθρο 73 και 75) ένα έργο για να παραληφθεί τελικά από την Υπηρεσία πρέπει να είναι άρτιο τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Με δεδομένο το φαινόμενο της αποκόλλησης των αδρανών κατά μήκος της ιδανικής γραμμής της κύριας πίστας η εργασία διάστρωσης του αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα παρουσιάζει ελαττώματα (άρθρο 60 παρ. 3) και επομένως πρέπει να αποκατασταθεί.     -3-

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που αναφέρονται στην ένσταση του Αναδόχου πράγματι δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές με τις οποίες συντάχθηκε η μελέτη σύνθεσης όμως, ούτε κατά τη σύνταξη της μελέτης σύνθεσης από τον Ανάδοχο, αλλά ούτε και μεταγενέστερα έγιναν οι έλεγχοι: ι) υδροφυλίας αδρανών και ιι) υγείας αδρανών

Ο κ. Νικολαϊδης αναφέρει στην έκθεσή του (παρ. 12) ότι «το φαινόμενο της αποκόλλησης των αδρανών Οφείλεται αποκλειστικά στην υδροφίλία των αδρανών σε συνδυασμό με τη χρήση κοινής ασφάλτου. Επίσης, από το αρχείο της Υπηρεσία μας προκύπτει ότι κατά την κατασκευή του ίδιου ασφαλτοτάπητα στην προηγούμενη εργολαβία ενσωματώθηκαν 5 τόνοι αντιυδρόφιλου υλικού για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υδροφιλίας το οποίο είχε εγκαίρως επισημανθεί. Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι δεν δόθηκε η απαιτούμενη προσοχή από τον Ανάδοχο στην παράμετρο αυτή και δεν έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του κινδύνου.

Επισημαίνουμε ότι η εργασία παραγωγής και διάστρωσης των ασφαλτικών από τη φύση της είναι σύνθετη γιατί εκτός από τους διαρκείς εργαστηριακούς ελέγχους σε κάθε στάδιο εργασίας πρέπει να επιδεικνύεται και η απαραίτητη επιμέλεια κατά την εφαρμογή διότι μεγάλο μέρος των ιδιοτήτων του ασφαλτοτάπητα εξαρτάται από τον τρόπο διάστρωσης, τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν, την ικανότητα συντονισμού εργατών και την χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (βάρος οδοστρωτήρα, finisher κα). Έτσι μπορεί μεν οι ιδιότητες του παραγόμενου ασφαλτομίγματος να είναι αποδεκτές αλλά είναι πιθανόν να γίνουν λάθη κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Δηλαδιί, οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποτελούν πράγματι ένα στοιχείο αξιολόγησης των ιδιοτήτων του ενσωματώμενου υλικού αλλά σε καμμια περίπτωση δεν αποτελούν απόδειξη ολοκληρωμένη και έντεχντκ κατασκευήc.

Συνεπώς, δεν αποδεχόμαστε τον 1° λόγο ακυρότητας διότι η εργασία θεωρείται πλημμελη και την άρτια αφού παρουσιάζει εμφανείς φθορές και θέτει

σε κίνδυνο τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

  1. Έλλειμ/η «αίτιολογια»^ την προσβαλλόμενη και 3. Αοριστία του προσβαλλόμενου

Σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης αντιολισθηρού ασφαλτομίγματος που κατέθεσε ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία μας και αποτελεί την πρόταση του Αναδόγου για ορθή εφαρμογή του συμβατικού τιμολογίου. οι προδιαγραφές που λαμβάνονται υπόψη είναι μεν αυτές με τις οποίες κατασκευάστηκε και ο παλαιότερος τάπητας (προδιαγραφές ΚΕΔΕ) αλλά δεν είναι οι επικαιροποιημένες που αναφέρονται στο συμβατικό τιμολόγιο (προδιαγραφές ΤΣΥ). Η επιλογή αυτή έγινε μεν με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας αλλά με προφανή σκοπό το αποτέλεσμα να είναι ίδιο αν όχι καλύτερο από το προηγούμενο.

Αναφορικά με το είδος του αρχικού ασφαλτοτάπητα, σημειώνουμε ότι από μεταγενέστερη έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόσθηκε ακριβώς η προδιαγραφή (τύπος II) του ασφαλτομίγματος αλλά κατασκευάστηκε μια πιο «κλειστή» σύνθεση (με περισσότερο λεπτόκοκκο υλικό) που περισσότερο προσομοιάσει με τον τύπο I, ενώ είναι σημαντικό ότι το είδος της ασφάλτου ήταν ίδιο με την μελέτη της υπηρεσίας (κοινή άσφαλτος). Η αλλαγή αυτή έγινε με ευθύνη του προηγούμενου Αναδόχου και χωρίς καμία ενημέρωση προς την Υπηρεσία. Έτσι αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι μια πιο επισταμένη έρευνα των διαθέσιμων αδρανών και μια πιο λεπτομερη μελέτη σύνθεσης θα μπορούσε να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, έστω και με μικρότερη διάρκεια ζωης λόγω των μεγάλων καταποντίσεων από τα σύτ/ρονα οχηματα.

Συνεπώς, ο «πρόσφορος τρόπος αποκατάστασης που αναφέρεται στην ειδική διαταγή δεν αναφέρεται απαραίτητα σε άλλο τύπο ασφάλτου (τροποποιημένη) αλλά στο ίδιο υλικό (κοινή άσφαλτος τύπου II) με πιο αναλυτική μελέτη σύνθεσης που θα περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους και θα είναι πιο προσεγμένη όσον αφορά στα ποσοστά των λεπτόκοκκων υλικών. Επίσης, επειδή υπάρχουν διάφοροι τρόποι τεχνικά αποδεκτοί η Υπηρεσία δεν θεώρησε καλό να περιορίσει τον Ανάδοχο στον τρόπο επιλογής της λύσης. Για το λόγο αυτό δεν αναφέρονται περισσότερες

λεπτομέρειες.

Όσον αφορά στην παραλαβή και την πληρωμή της εργασίας αναφέρουμε ότι, η φύση του υλικού είναι τέτοια που τα ενδεχόμενα προβλήματα, οι παραλήψεις ή τα λάθη παρουσιάζονται ανάλογα με τη χρήση και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό υπογράφηκε το …5ο. 1111ΑΕ ενώ το φαινόμενο της αποκόλλησης δεν ήταν σημαντικό και η έκτασή του περιοριζόταν σε τμήμα μίας στροφής. Η Υπηρεσία μάλιστα, θέλοντας να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου και στο μέλλον συνέταξε το σχέδιο του 2ου ΑΠΕ ίΐε σκοπό την διερεύνηση της δυνατότητας επιπλέον χρηματοδότης του έργου ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες εργασίες που θα βοηθούσαν στην λειτουργική ολοκλήρωσή του και τη μεγαλύτερη αντοχή του στο χρόνο. Η πρακτική αυτή είναι συνηθισμένη καικάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο ενός έργου προβλέπεται σύνταξη ΑΠΕ. Σε καμία περίπτωση όμως επιλογή αυτή της Υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον Ανάδογο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ούτε αποτελεί παραδοχή της Υπηρεσίας ότι ο Ανάδοχος κατασκεύασε το έργο έντεχνα και με επιμέλεια.

Συνεπώς, δεν αποδεχόμαστε τον 2° και 3° λόγο ακυρότητας, διότι το ελάττωμα είναι πραγματικό και αιτιολογεί το δικαίωμα της Υπηρεσίας να συντάξει την ειδική διαταγή και επίσης έχει προσδιορισθεί κατά το δυνατό. 4.            Μη τήρηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ (Απόφ. Ολομ. 4447/2012), η εφαρμογή της αρχής μπορεί να αποκλειστεί στις περιπτώσεις που υπερέχει το δημόσιο συμφέρον και σε περίπτωση που συντρέχει λόγος επείγοντος. Στις περιπτώσεις αυτές το άρθρο 6, παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζει πως εάν η λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή η χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου ρύθμιση.

Συνεπώς, με βάση τα προαναφερόμενα, δεν αποδεχόμαστε τον 4° λόγο ακυρότητας.

  1. Αναρμοδιότητα του οργάνου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη.

Σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 2579/2012 Απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται σε όλους τους ορισθέντες Αντιδημάρχος (ανάμεσά τους και στον κ. Μυστακίδη Παύλο Α/δ Έργων – Υποδομών) με την παραπάνω απόφαση η υπογραφή των εγγράφων, αποφάσεων και της εν γένει αλληλογραφίας των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν. Τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 88 του N. 3463/2006. Στο αρχείο της υπηρεσίας μας βρίσκεται άλλωστε το «σχέδιο» της απόφασης της Ειδικής Διαταγής, το οποίο φέρει την μονογραφή του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών.

Συνεπώς, με βάση τα προαναφερόμενα, δεν αποδεχόμαστε τον 4° λόγο ακυρότητας διότι η ειδική διαταγή υπογράφτηκε αρμοδίως. 6.    Δεν ολοκληρώθηκαν οι νόμιμες ενέργειες

Η Υπηρεσία μας παράλληλα με την έκδοση της ειδικής διαταγής και με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και το συμφέρον του έργου προέβη και σε άλλες ενέργειες όπως:

  1. Ορισμό εμπειρογνώμονα (κ. Λοϊζο , καθηγητή ΕΜΠ)
  2. Σύσταση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών (άρθρο 58 του Ν.3669/08)
  3. Ανάθεση πραγματογνωμοσύνης από μέλος του ΤΕΕ (Ν.3669/08)

Οι προαναφερόμενες ενέργειες είναι νόμιμες και αποτελούν δικαίωμα του Δήμου, ως Κυρίου του Έργου να ερευνήσει στο μέτρο του δυνατού τις διάφορες παραμέτρους που υπεισέρχονται στην κατασκευή του έργου. Σε καμία περίπτωση όμως οι ενέργειες αυτές δεν αναστέλλουν την ισχύ της Ειδικής Διαταγής.

Συνεπώς, απορρίπτεται ο 6ος λόγος ακυρότητας διότι η ειδική διαταγή δεν αναστέλλεται από τις παράλληλες ενέργειες που αναφέρθηκαν.

Επιπροσθέτως, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 16 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων που αποτελεί τμήμα των συμβατικών τευχών του έργου, η τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τα υπόλοιπα στοιχεία του έργου σχετικά με τους τρόπους κατασκευής … « δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και επωάνιστι των κατασκευών κάθε είδους».

Επίσης, «Σχετικά με τα πιο πάνω διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από τα άλλα στοΓ/εία της εργολαβίας ή από τκ οδηγίες και διαταγές της Υπηρεσίας, απαιτείται όμως για την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται να το εφαρμόσει, ώστε κάθε τμήμα του έργου να είναι άρτιο στην κατασκευή και άμεμπτο σε εμφάνιση καθώς και στις θέσεις, που συνδέεται ίΐε τα άλλα τμήματα του έργου».

Επειδή πράγματι υπάρχει εργασία στο έργο που παρουσιάζει εμφανείς φθορές και θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Επειδή , η ειδική διαταγή εκδόθηκε νόμιμα (άρθρο 60 του N. 3669/08), εμπρόθεσμα (εντός του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου συνολικά), είναι αληθής, επιδόθηκε σωστά και τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ο Ανάδοχος Οφείλει να παραδώσει το έργο πλήρως αποπερατωμένο, έντεχνο και λειτουργικό.

Επειδή οι εργαστηριακές μετρήσεις δεν αποδεικνύουν την έντεχνη κατασκευή.

Επειδή: α) κατά την διάρκεια σύνταξης της μελέτης του έργου ακολουθήθηκαν όλες οι πρότυπες προδιαγραφές και τα επίσημα άρθρα του ΥΠΕΧΩΔΕ, β) κατά την διάρκεια της επίβλεψης του έργου επιδείχθηκε η πρέπουσα προσοχή και επιμέλεια από τους αρμόδιους επιβλέποντες μηχανικούς της υπηρεσίας και γ) η Δ.Τ.Υ. προχώρησε στην σύνταξη της υπ’ αρίθμ. 37150/20-6-2013 Ειδικής Διαταγής, προασπιζόμενη τα συμφέροντα του Δήμου.

Για του λόγους αυτούς εισηγούμαστε, την απόρριψη της ένστασης του Αναδόχους.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάζεις του άρθρου 72 του N. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει την ένσταση του Αναδόχου Ε.Δ.Ε. ΓΑΛΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του έργου «Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών», που αφορά την υπ’ αρίθμ. 37150/20-6-2013 Ειδική Διαταγή της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.3669/2008.

Δέχεται την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νιζάμης Δημήτριος δέχτηκε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, αλλά με επιφύλαξη διότι όπως υποστηρίζει δεν είναι ειδικός στο αντικείμενο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος μειοψήφησε στο εν λόγω θέμα και δέχεται την ένσταση του Αναδόχου κ. Γαλάνη Στεργίου, διότι όπως υποστηρίζει, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, η Ειδική Διαταγή δόθηκε στις 20-6-2013 και το Δ.Σ. αποφάσισε στις 26-6-2013 να υποδείξει τον τρόπο αποκατάστασης. Γι αυτό πρέπει να περιμένουμε την γνωμοδότηση του Ειδικού κ. Λοϊζου και του Εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Επίσης η Ειδική Διαταγή αναφέρεται στην αποκατάσταση των ζημιών με τον πιο πρόσφορο τρόπο και αυτό μπορεί να γίνει με την ισχύουσα μελέτη της οποίας οι προδιαγραφές δεν διασφαλίζουν απόλυτα την αποκατάσταση των ζημιών. Άλλωστε σε ερώτησή μου προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου εάν διαβεβαιώνουνε με την υπογραφή τους, με τον τρόπο που υποδεικνύουν θα αποκατασταθούν οι ζημιές, μου απάντησαν αρνητικά.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ