Αυτοψία στον Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Σερρών, μετά από καταγγελίες για νέα διαρροή υγρών αποβλήτων

Αυτοψία στον Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Σερρών, μετά από καταγγελίες για νέα διαρροή υγρών αποβλήτων

wpid-χυτα-σερρων.jpgΑυτοψία στον Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Σερρών που βρίσκεται στη θέση «Ερείπια Νεράιδας» Παλαιοκάστρου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 09-02-2015 κλιμάκιο ελέγχου περιβαλλοντικής επιθεώρησης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Μωυσιάδη, έπειτα από προβολή στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ρεπορτάζ το οποίο παρουσίαζε να υπάρχει ροή υγρών στο ρέμα που βρίσκεται στη νότια πλευρά του ΧΥΤΑ (στα κατάντη αυτού), προκείμενου να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση καθώς και να εξακριβωθεί εάν η ροή υγρών προέρχεται από τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ (ροή αποβλήτων-στραγγιδίων), όπως το ρεπορτάζ περιέγραφε.
Αρχικά, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος εξωτερικά της περίφραξης του ΧΥΤΑ στη νότια πλευρά αυτού, από τον οποίο διαπιστώθηκαν τα εξής :

  • Στην νότια περιοχή του ΧΥΤΑ βρίσκονται οι δύο κιβωτιόσχημοι οχετοί (γέφυρες) για την απαγωγή των ομβρίων υδάτων εκτός του γηπέδου του ΧΥΤΑ.
  • Από τον δεύτερο κιβωτοειδή οχετό διαπιστώθηκε να υπάρχει ροή νερού προς το ρέμα.
  • Το κλιμάκιο έλαβε δύο δείγματα επιφανειακού νερού (μακροσκοπικά διάφανο-διαυγές) από το ρέμα που βρίσκεται στη νότια πλευρά του ΧΥΤΑ, τα οποία και εστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Χημική Υπηρεσία Σερρών) για εργαστηριακή ανάλυση, με σκοπό να προσδιοριστεί το ρυπαντικό τους φορτίο.

Στη συνέχεια διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος εντός του χώρου του ΧΥΤΑ από τον οποίο διαπιστώθηκαν τα εξής :

  1.  Στην νότια πλευρά του κυττάρου ταφής των απορριμμάτων υπήρχε επιφανειακός λάκκος με εναπομείναντα ανεπεξέργαστα απόβλητα από την διαρροή των στραγγισμάτων που είχε λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 2014.
  2. Περιμετρικά του επιφανειακού λάκκου με μέριμνα του ΦΟΔΣΑ είχαν δημιουργηθεί κατάλληλα αναχώματα για την αποτροπή διαφυγής υγρών αποβλήτων στα κατάντη του ΧΥΤΑ.
  3. Κατά τη διενέργεια της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει ροή ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων στα κατάντη του ΧΥΤΑ.
  4. Όπως μας δήλωσαν υπάλληλοι του ΦΟΔΣΑ, τα παραπάνω ανεπεξέργαστα απόβλητα οδηγούνται μέσω αντλιών στον βιολογικό καθαρισμό του ΧΥΤΑ και μετά από κατάλληλη επεξεργασία, μέσω βυτιοφόρου οχήματος, μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της πόλης των Σερρών για περαιτέρω επεξεργασία.

Όπως προαναφέρθηκε, τα δείγματα που ελήφθησαν από το κλιμάκιο ελέγχου βρίσκονται ήδη προς εργαστηριακή ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους και αναμένονται τα αποτελέσματα.