Χορεύοντας με το ψέμα

Κοτρώνης Παναγιώτης2011Του Παναγιώτη Κοτρώνη
Επικεφαλής της δημοτικής κίνησης
«διάβαση πεζών»

Εδώ και αρκετό καιρό αναρωτιέμαι  αν ο κ.Δήμαρχος αγνοεί βασικά πράγματα (παρά την 30ετή θητεία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ) ή ψεύδεται συνειδητά.

Επίσης, έχω καταλήξει εδώ και καιρό στο συμπέρασμα, ότι συμβαίνει το δεύτερο. Απλώς με τα διάφορα γεγονότα που παρουσιάζονται κατά διαστήματα, ο κ.Δήμαρχος επιβεβαιώνει και εδραιώνει την πεποίθησή μου αυτή.

Τελευταίο κρούσμα η θλιβερή όσο και αμήχανη απάντησή για το ορατό ενδεχόμενο πώλησης των δύο από τα τρία πρώην στρατόπεδα του δήμου Σερρών. Αγνοώντας την ίδια την πραγματικότητα, που είναι η δημοσίευση σε μεγάλες και έγκυρες πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, όπως «ΤΟ ΒΗΜΑ» και το «ΕΘΝΟΣ» λίστας, στην οποία εμφανίζονται εννιά ακίνητα προς πώληση, που βρίσκονται στα όρια του δήμου μας, μεταξύ των οποίων το Δικαστικό Μέγαρο και δύο πρώην Στρατόπεδα, ο κ.Αγγελίδης κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, διαβεβαιώνοντας τους σερραίους και τις σερραίες, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Προχθές όμως, όπως επίσης αναφέρουν έγκυρες εφημερίδες εννέα επενδυτικά σχήματα κατέθεσαν προσφορές για την αγορά και μίσθωση 28 ακινήτων της προηγούμενης λίστας, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και το Κτήριο της Αστυνομίας Σερρών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική  ανακοίνωση, τα ακίνητα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπουργεία, εφορίες και υπηρεσίες Δημόσιας Τάξης.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης  θα αξιολογήσουν τις υποβληθείσες προτάσεις  και θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο  του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής  Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σχετικά  με τους υποψηφίους, που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, η οποία θα ξεκινήσει αμέσως μετά το Πάσχα.

Επισημαίνω, ότι το Ταμείο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Δημοσίου και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο. Άρα δεν είναι διατεθειμένο να δείξει καμία επιείκεια κ.Δήμαρχε.

Επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν οριστεί δύο  παρατηρητές, ένας από την Ευρωζώνη και ένας από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο  έχει πλήρη εξουσία σχετικά με τις αποφάσεις των αποκρατικοποιήσεων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την απόλυτη ευθύνη για τη λειτουργία του Ταμείου και εισηγείται τις αποκρατικοποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την λήψη αποφάσεων.

Στο Ταμείο μεταφέρθηκαν τα περισσότερα από τα περιουσιακά  στοιχεία που είχαν περιληφθεί στο  Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και θα μεταφερθούν  όσα ακόμη περιουσιακά στοιχεία αποφασιστεί από την Ελληνική Δημοκρατία να αξιοποιηθούν ή να πουληθούν. Όποιο περιουσιακό στοιχείο μεταφερθεί στο Ταμείο, πωλείται, αξιοποιείται ή ρευστοποιείται.

Δεν επιτρέπεται  από τον Νόμο η επιστροφή των  περιουσιακών στοιχείων στο Δημόσιο.

Αυτά για  το ΤΑΙΠΕΔ. Το μεγαλύτερο όμως ψέμα ( ή πρόκειται πάλι για άγνοια ), είναι ότι τάχα μόλις ολοκληρωθεί η «τεράστια επιτυχία» του κ.Αγγελίδη με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και περιέλθουν τα όποια εναπομείναντα πρώην στρατόπεδα στο δήμο, δεν θα κινδυνεύουν. Σας παραθέτω λοιπόν τα δύο βασικά άρθρα του νόμου περί ΤΑΙΠΕΔ, όπου αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι περιουσία του Δημοσίου προς Πώληση, θεωρείται και η περιουσία των ΟΤΑ, δηλαδή των δήμων, δηλαδή και του δήμου Σερρών κύριοι της δημοτικής αρχής.

ΑΡΘΡΟ  1

1. Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.. 

ΑΡΘΡΟ   10

1.     Ως δημόσια ακίνητα, για την  εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, νοούνται τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α..

Συνεπώς ως «διάβαση πεζών», προσφέρουμε μέγα έργο στην υπηρεσία των σερραίων με τις δύο ενστάσεις μας καθυστερώντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πρώην στρατοπέδων και ελπίζοντας να τα σώσουμε οριστικά ( αν μας βοηθήσει ο κ.Δήμαρχος ), στην περίπτωση που χαρακτηριστούν ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ, αφού μόνο αυτοί εξαιρούνται από τη μανία του ΤΑΙΠΕΔ.

Αυτά για  την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και αν έχει άλλα στοιχεία η δημοτική αρχή ας τα προσκομίσει, διαφορετικά ας σταματήσει επιτέλους το χορό των ψεμάτων.