Χωρίς παιδικές χαρές, ο Δήμος Σερρών, λόγω ακαταλληλότητας και έλλειψης… χρημάτων!

Χωρίς παιδικές χαρές, ο Δήμος Σερρών, λόγω ακαταλληλότητας και έλλειψης… χρημάτων!

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Αντιδήμαρχος Εργων  Ηλίας Γκότσης, στις 16-2-2016, με θέμα την αποξήλωση ακατάλληλων οργάνων των παιδικών χαρών Δήμου Σερρών.

Συγκεκριμένα ο κ. Γκότσης αναφέρθηκε στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών(28492/2009-ΦΕΚ 931Β΄), η οποία καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών.

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  περί λειτουργίας παιδικών χαρών των ΟΤΑ επισημαίνεται ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου, οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Επίσης εάν ο δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει  τα επικίνδυνα παιχνίδια.

Έτσι σύμφωνα με  τις τεχνικές εκθέσεις του ανεξάρτητου φορέα διαπιστεύσεις και έλεγχου παιδικών χαρών  και των αυτοψιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, τα συνεργεία του Δήμου, απομάκρυναν  τα επικίνδυνα παιχνίδια από τις παιδικές χαρές του Δήμου Σερρών.

Πρέπει να σημειώσουμε, τόνισε ο κ. Γκότσης, ότι ο Δήμος Σερρών το 2013 κατέθεσε πρόταση στην ΕΕΤΑΑ για το έργο ”Διαμόρφωση – Αναβάθμιση δικτύου παιδικών χαρών Δήμου Σερρών” συνολικού προϋπολογισμού 4.220.000,00€ που περιλαμβάνει 26 παιδικές χαρές στο σύνολο του Δήμου Σερρών  και είμαστε σε αναμονή προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Επίσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2016 υπάρχει έργο ”Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2016” προϋπολογισμού 119.000,00 € (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ).