Χρηματοδότηση 5,7 εκατ. Ευρώ για αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης σε ΔΕΥΑΣ, και Δήμους Εμμ.Παππά και Σιντικής

Χρηματοδότηση 5,7 εκατ. Ευρώ για αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης σε ΔΕΥΑΣ, και Δήμους Εμμ.Παππά και Σιντικής

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την Δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τρία έργα στην Π.Ε. Σερρών συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 5,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα έργα αφορούν αναλυτικά

 

Α) ΔΕΥΑ Σερρών

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ – ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ-Α. ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και β)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ Δημόσια Δαπάνη 2.416.532,53 Επιλέξιμη Δαπάνη 1.500.000,00 βαθμολογία 7,45

Β) Δήμος Εμμανουήλ Παππάς

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Δημόσια Δαπάνη 1.450.000,00, Επιλέξιμη Δαπάνη 1.450.000,00 βαθμολογία 6,34

Γ) Δήμος Σιντικής

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ–ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Δημόσια Δαπάνη 1.852.803,04, Επιλέξιμη Δαπάνη 1.494.196,00 βαθμολογία 6,58

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Πρόσφατα, ο  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. ευρώ.

Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και  ΟΤΑ Α΄ βαθμού.