Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Χρυσάνθη Παλάζη – Τσοχατζίδη (Φιλόλογος Δρ.Παιδαγωγικής)

Χρυσάνθη Παλάζη-Τσοχατζίδη, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την "Συμμαχία Σερραίων"

Χρυσάνθη Παλάζη-Τσοχατζίδη (Φιλόλογος, Δρ.Παιδαγωγικής) υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στη "Συμμαχία Σερραίων"