Στην computer PROGR@M άδεια λειτουργίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στην  computer  PROGR@M άδεια λειτουργίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  –  ΕΟΠΠΕΠ , στην computer PROGR@M ,  άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών(από τις πρώτες πανελλαδικά) , με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Να σημειωθεί ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο θέτει πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές , από ότι στο παρελθόν, καθώς και ότι η άδεια λειτουργίας της computer PROGR@M  είναι από τις πρώτες , που χορηγούνται πανελλαδικά

Σας ενημερώνουμε, ακόμη , ότι ξεκινούν οι νέοι κύκλοι προγραμμάτων κατάρτισης σε ποκίλα αντικείμενα της  πληροφορικής  και όχι μόνο , που οδηγούν στη λήψη πιστοποίησης  .

Ως γνωστόν η πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής είναι πλέον απαραίτητη για την κατάληψη οποιασδήποτε θέσης στο δημόσιο τομέα  και ισχυρό στοιχείο για τον ιδιωτικό τομέα.

Το πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας των σπουδαστών της  computer PROGR@M στις εξετάσεις πιστοποίησης , αποδεικνύει την ποιότητα δουλειάς,  που γίνεται.

Σας προσκαλούμε στις εγκαταστάσεις μας ,για να δείτε την υπερσύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή της computer PROGR@M σε  υπολογιστές, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εκπαιδευτικά εργαλεία, elearning , πρωτοποριακό  portal σύνδεσης προσφοράς – ζήτησης εργασίας για τους καταρτιζόμενους μας κ.λπ. και  να πληροφορηθείτε για τα συστήματα  έλεγχου ποιότητας, αξιολόγησης που εφαρμόζουμε, ώστε να διασφαλίζεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Οι ενδιαφερόμενοι , μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, για  περισσότερες πληροφορίες  στην Υψηλάντου 1 (έναντι λέσχης αξιωματικών) , τηλ. 23210-53453, 23235, 64664, 56568 .

E-mail:  programm@programm.gr              www.programm.gr