Δαμιανός Δουράκης (Οικονομολόγος)

Δαμιανός Δουράκης (Οικονομολόγος) Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Σερρών με την “Δύναμη Σερραίων” – Αριάδνη Παπαφωτίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 •  Ονοματεπώνυμο: Δουράκης  Δαμιανός
 • Επιστημονική κατάρτιση: Οικονομολόγος    
 • Τηλ επικοινωνίας : 6998961898–6945269806
 • facebook 
 • E-mail:dourakisdamianos@gmail.com     

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Πτυχίο τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Εκπαίδευση στο Χ.Α.Α ( χρηματιστήριο αξιών Αθηνών ) σε παράγωγα προϊόντα
 • Εκπαίδευση στο  Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος, στη Χρηματοοικονομική.
 • Εκπαίδευση στην  Ανωτάτη  σχολή πολέμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΠΕΙΡΑ

 • Διευθυντής πωλήσεων στην εταιρεία Τζων Φιλ Ελλάς  Α.Ε
 • Διευθυντής υποκαταστήματος Α.Ε.Λ.Δ.Ε
 • Διευθυντής υποκαταστήματος χρηματιστηριακής εταιρείας
 • Διευθυντής  ιδιωτικού  Ι.Ε.Κ πληροφορικής
 • Διευθυντής  Μέσης τεχνικής επαγγελματικής σχολής
 • Διευθυντής πωλήσεων εταιρείας προϊόντων ζύμης
 • 17  Έτη καθηγητής   μηχανογραφημένης λογιστικής και πληροφορικής

Ανάδοχος και εκτελεστής 18 σεμιναρίων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και 12 σεμιναρίων διαφόρων δήμων  σε θέματα  επαγγελματικής  κατάρτισης, διοίκησης, πληροφορικής ,λογιστικής και μηχανογράφησης.

 ΛΟΙΠΑ

Δημοσιεύσεις άρθρων μου περί μακροοικονομικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο

 • Δημοσίευση πρωτοποριακής μελέτης μου για την παιδεία.
 • Δημοσίευση μελέτης μου για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
 • Άριστες γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής και διαδικτύου.
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 • Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία ως Έφεδρος Αξιωματικός.
 • Είμαι 58 ετών, έγγαμος με τρία παιδιά.
 • Μέλος πολιτιστικών συλλόγων.
 • Μέλος της ΕΕΔΕ ( Ελληνικής εταιρείας διοίκησης επιχειρήσεων)
 • Μέλλος της πολιτικής ακαδημίας του Ι.Δ.Κ.Κ

Εμπειρία στην δημιουργία και διεύθυνση επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη, έλεγχο, και επιθεώρηση δικτύων καταστημάτων

(τα τελευταία 20 χρόνια δημιούργησα)

 • α)  Ιδιωτικό Ι. Ε. Κ πληροφορικής & μηχανογραφημένης Λογιστικής.
 • β)  Μέση τεχνική σχολή  αναγ/σμένη  από το Υπουργείο  παιδείας.
 • γ)   Δύο  Εργαστήρια ελευθέρων σπουδών  Λογιστικής.
 • δ)   Εμπορικές επιχειρήσεις .(υπηρεσιών, πωλήσεων, μαζικής εστίασης κ.λ.π.)
Advertisements